โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัติโนมัติ

พฤ, 18/10/2012 - 18:35 — admin5
รายละเอียด: 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ดำเนินโครงการ นายปิโยรส คงช่วย
บริษัท ออลล์เมนท์ อินโนเวชั่นจำกัด
ที่อยู่ 31/81 ม.6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท์: 02-9500078 โทรสาร: 02-9500078
E-mail piyorot@allmentonline.com

งบปี พ.ศ.: 
2554

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว