เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็ก

พ, 10/04/2013 - 15:53 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นางสาวสุรัตน์วดี จิวะจินดา
49/70 หมู่ที่ 1 ซอยนนทบุรี 22 ถนนสนามบินน้ำ
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

งบปี พ.ศ.: 
2546

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: