กรรไกรยาวตัดเก็บผลไม้

พ, 10/04/2013 - 16:02 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายดิเรก สุริยศิริ
เลขที่ 116 ถนนรณกิจ อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110

งบปี พ.ศ.: 
2546

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: