เทคโนโลยีการเกษตร

ชุดเฟืองสำหรับรถไถเดินตาม

พ, 14/11/2012 - 12:49 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กทม. 10800

งบปี พ.ศ.: 
2542
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องเกี่ยวปลิดใบสับปะรด (เฟส1)

  พ, 14/11/2012 - 12:45 — admin5
  รายละเอียด: 

  (ต่อเนื่องปี 42,43)
  นักวิจัย/สถาบัน
  นายปราโมทย์ คำเมือง
  กลุ่มงานวิจัยวิศวกรรมผลิตพืช กองเกษตรวิศวกรรม
  กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10210

  งบปี พ.ศ.: 
  2542
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืช

   อ, 06/11/2012 - 11:33 — admin5
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ
   ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

   งบปี พ.ศ.: 
   2541
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องมือวัดการใช้น้ำของพืชอ้างอิงแบบประหยัด

    อ, 06/11/2012 - 11:26 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายมนตรี ค้ำชู
    ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

    งบปี พ.ศ.: 
    2541
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องปลูกสับปะรด (เฟส2)

     อ, 06/11/2012 - 11:24 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
     มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

     งบปี พ.ศ.: 
     2541
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องควบคุมการให้น้ำและผสมปุ๋ยให้ เหมาะสมกับพืช (เชิงรุก)

      จ, 05/11/2012 - 13:20 — admin5
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน
      นายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ
      ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
      นครปฐม 73140

      งบปี พ.ศ.: 
      2540
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องมือวัดอัตราการใช้น้ำของพืชแบบประหยัด

       จ, 05/11/2012 - 13:18 — admin5
       รายละเอียด: 

       นักวิจัย/สถาบัน
       นายมนตรี ค้ำชู
       ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

       งบปี พ.ศ.: 
       2540
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องปลูกสับปะรด (เฟส1)

        จ, 05/11/2012 - 13:03 — admin5
        รายละเอียด: 

        (ต่อเนื่องปี 40,41)
        นักวิจัย/สถาบัน
        นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
        ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
        มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

        งบปี พ.ศ.: 
        2540
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องคัดขนาดและคว้านเมล็ดลำไย (เชิงรุก)

         จ, 05/11/2012 - 12:55 — admin5
         รายละเอียด: 

         นักวิจัย/สถาบัน
         นายวิวัฒน์ คล่องวานิช
         ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

         งบปี พ.ศ.: 
         2540
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องคัดแยกหน่อสับปะรด (เชิงรุก)

          จ, 05/11/2012 - 12:53 — admin5
          รายละเอียด: 

          นักวิจัย/สถาบัน
          นายเสรี วงส์พิเชษฐ
          ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
          มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          งบปี พ.ศ.: 
          2540
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว