เครื่องสไลด์ 2004

พ, 10/04/2013 - 16:01 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบรรจง คงรัตน์
วิทยาลัยเทคนิคสิชล
เลขที่ 44 หมู่ 5 อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80120

งบปี พ.ศ.: 
2546

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: