เทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องขึ้นรูปและหั่นชิ้นหัวแครอท

จ, 05/11/2012 - 11:41 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายมนู ภู่พานิชเจริญกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบปี พ.ศ.: 
2540
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  อุปกรณ์รดน้ำสปริงเกอร์ชนิดเคลื่อนที่ได้ขณะรดน้ำ

  จ, 05/11/2012 - 10:40 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นายวิทยา วีระโชติ
  วิทยาลัยเกษตรกรรมเพชรบุรี
  อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120

  งบปี พ.ศ.: 
  2540
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องจักรแยกเศษใยลินิน

   จ, 05/11/2012 - 10:39 — admin5
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายสามัคคี โพธิ์เจริญ
   กองอุตสาหกรรมสิ่งทอ
   ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

   งบปี พ.ศ.: 
   2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องมือใช้สอบเทียบตัวตรวจวัดการเปลี่ยนค่าความต้านทานไฟฟ้าสำหรับงานวัดค่าศักย์ของน้ำในดิน

    จ, 05/11/2012 - 10:33 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายปราโมทย์ โสวัณณะ
    แผนกกองยุทธการ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
    กองบัญชาการทหารสูงสุด

    งบปี พ.ศ.: 
    2540
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     โรงงานขนาดย่อมสำหรับอุตสาหกรรมการแปรสภาพเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส2)

     จ, 05/11/2012 - 10:29 — admin5
     รายละเอียด: 

     (ต่อเนื่องถึงปี 39-40)
     นักวิจัย/สถาบัน
     นายธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     123 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

     งบปี พ.ศ.: 
     2540
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      โรงงานขนาดย่อมสำหรับอุตสาหกรรมการแปรสภาพเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส1)

      จ, 05/11/2012 - 10:21 — admin5
      รายละเอียด: 

      (ต่อเนื่องถึงปี 39-40)
      นักวิจัย/สถาบัน
      นายธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
      ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      123 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

      งบปี พ.ศ.: 
      2539
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องให้น้ำแบบประหยัดสำหรับเกษตรกร

       จ, 05/11/2012 - 10:10 — admin5
       รายละเอียด: 

       นักวิจัย/สถาบัน
       นายธัมไสว เทพอำนวย
       คณะวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ
       อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

       งบปี พ.ศ.: 
       2539
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องจักรสำหรับขบวนการกรีด คัดและลวกข้าวโพดฝักอ่อน

        จ, 05/11/2012 - 10:04 — admin5
        รายละเอียด: 

        นักวิจัย/สถาบัน
        นายประสงค์ อิงสุวรรณ
        ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
        130 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202

        งบปี พ.ศ.: 
        2539
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         กล่องบรรจุผลิตผลเกษตรแบบควบคุมอุณหภูมิ

         จ, 05/11/2012 - 09:58 — admin5
         รายละเอียด: 

         นักวิจัย/สถาบัน
         นางระติพร หาเรืองกิจ
         ภาควิชาอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
         ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

         งบปี พ.ศ.: 
         2539
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องพรวนจอบหมุนสำหรับรถไถเดินตาม

          พ, 24/10/2012 - 17:56 — admin3
          รายละเอียด: 

          นักวิจัย/สถาบัน
          นายสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธ์
          ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330

          งบปี พ.ศ.: 
          2539
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว