เทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดสำหรับติดรถไถนาเดินตาม และสำหรับติดรถแทรเตอร์ 4 ล้อ ในเชิงการค้า

พ, 24/10/2012 - 17:30 — admin3
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายวิชา หมั่นทำการ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

งบปี พ.ศ.: 
2539
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องกระเทาะเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงแบบถังหมุนในแนวตั้ง

  พ, 24/10/2012 - 17:21 — admin3
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นายเสกสรร สีหวงศ์
  ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

  งบปี พ.ศ.: 
  2539
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องปอกเปลือกและคัดขนาดข้าวโพดฝักอ่อนแบบอัตโนมัติ

   พ, 24/10/2012 - 17:09 — admin3
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายสุวรรณ หอมหวน
   ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

   งบปี พ.ศ.: 
   2539
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เรือนปลูกพืชพลาสติกเพื่อการผลิตผักและไม้ดอกที่สำคัญบางชนิดสำหรับเกษตรกรภาคอีสาน

    พ, 24/10/2012 - 16:06 — admin3
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายสุเทพ ไชยบุตร
    วิทยาลัยเกษตรกรรมอุดรธานี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

    งบปี พ.ศ.: 
    2538
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องปลูกเอนกประสงค์ติดท้ายรถไถเดินตาม

     พ, 24/10/2012 - 16:04 — admin3
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน นายวราวุฒิ ไกยราช

     คณะวิชาช่างเกษตร วิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ

     นครปฐม 73140

     งบปี พ.ศ.: 
     2538
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดติดรถไถเดินตาม

      พ, 24/10/2012 - 15:35 — admin3
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน
      นายวราวุฒิ ไกยราช
      คณะวิชาช่างกลเกษตร วิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษ
      อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

      งบปี พ.ศ.: 
      2538

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส3)

      พ, 24/10/2012 - 15:17 — admin3
      รายละเอียด: 

      (ต่อเนื่องปี 36-38)
      นักวิจัย/สถาบัน
      นายบัณฑิต จริโมภาส
      ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

      งบปี พ.ศ.: 
      2538
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่ (เฟส3)

       พ, 24/10/2012 - 14:10 — admin3
       รายละเอียด: 

       (ต่อเนื่องถึงปี 36,37,38)
       นักวิจัย/สถาบัน
       นายประสงค์ อิงสุวรรณ
       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

       งบปี พ.ศ.: 
       2538
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องมือแปรรูปพริกไทยขาว (เฟส2)

        พ, 24/10/2012 - 10:09 — admin3
        รายละเอียด: 

        (ต่อเนื่องปี36,38)
        นักวิจัย/สถาบัน
        นายสาทิป รัตนภาสกร
        ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

        งบปี พ.ศ.: 
        2538
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชแบบหมอกควันเอนกประสงค์ (เฟส2)

         พ, 24/10/2012 - 09:43 — admin3
         รายละเอียด: 

         (ต่อเนื่องถึงปี 36,38)
         นักวิจัย/สถาบัน
         นายสัมพันธ์ ไชยเทพ
         ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

         งบปี พ.ศ.: 
         2538
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 
          เนื้อหาแหล่งข่าว