เครื่องคัดขนาดและคว้านเมล็ดลำไย (เชิงรุก)

จ, 05/11/2012 - 12:55 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายวิวัฒน์ คล่องวานิช
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

งบปี พ.ศ.: 
2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: