เครื่องปลูกสับปะรด (เฟส1)

จ, 05/11/2012 - 13:03 — admin5
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 40,41)
นักวิจัย/สถาบัน
นายกิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

งบปี พ.ศ.: 
2540
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: