เทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องพ่นยาปราบศัตรูพืชแบบหมอกควันอเนกประสงค์ (เฟส1)

จ, 22/10/2012 - 14:49 — admin3
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องปี 36,37,38) นักวิจัย/สถาบัน นายสัมพันธ์ ไชยเทพ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

งบปี พ.ศ.: 
2536
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องมือเตรียมดิน และเครื่องมือหยอดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองใช้กับรถแทรกเตอร์นั่งขับขนาดเล็ก (เฟส1)

  จ, 22/10/2012 - 14:47 — admin3
  รายละเอียด: 

  (ต่อเนื่องถึงปี 36-37)
  นักวิจัย/สถาบัน
  นายอนันตชัย เที่ยงดาห์
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
  บางซื่อ กทม. 10800

  งบปี พ.ศ.: 
  2536
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหินพานต์ (เฟส1)

   จ, 22/10/2012 - 14:45 — admin3
   รายละเอียด: 

   (ต่อเนื่องปี36-37)
   นักวิจัย/สถาบัน
   นายธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

   งบปี พ.ศ.: 
   2536

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ระบบชลประทานแบบไมโคร (เฟส1)

   จ, 22/10/2012 - 14:22 — admin3
   รายละเอียด: 

   (ต่อเนื่องถึงปี 36,37)
   นักวิจัย/สถาบัน
   นายมนตรี ค้ำชู
   ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

   งบปี พ.ศ.: 
   2536
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    รถแทรกเตอร์ 4 ล้อ ขนาดเล็กการเกษตร (เฟส1)

    จ, 22/10/2012 - 14:04 — admin3
    รายละเอียด: 

    (ต่อเนื่องถึงปี 36-37)
    นายชาญชัย โรจนสโรช
    ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
    นครปฐม 73140 (ย้ายอยู่กรมวิชาการเกษตรแล้ว)

    งบปี พ.ศ.: 
    2536
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องนวดถั่วเหลืองเพื่อใช้สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ (เฟส1)

     จ, 22/10/2012 - 14:00 — admin3
     รายละเอียด: 

     (ต่อเนื่องถึงปี 36-37)
     นายวินิต ชินสุวรรณ
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     จังหวัดขอนแก่น 40002

     งบปี พ.ศ.: 
     2536

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     โรงเรือนและระบบการควบคุมสำหรับปลูกไม้ตัดดอกเพื่อการค้า

     จ, 22/10/2012 - 13:56 — admin3
     รายละเอียด: 

     นายกิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
     ถนนสันทราย-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

     งบปี พ.ศ.: 
     2536

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก

     จ, 22/10/2012 - 13:50 — admin3
     รายละเอียด: 

     นายพินัย ทองสวัสดิ์วงศ์
     กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร

     งบปี พ.ศ.: 
     2536

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     รถไถเดินตามต้นแบบ

     อา, 21/10/2012 - 13:23 — admin5
     รายละเอียด: 

     (ต่อเนื่องถึงปี 35-36)
     นายสุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     งบปี พ.ศ.: 
     2536

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องอัดขี้เลื่อยสำหรับการเพาะเห็ด (เฟส2)

     อา, 21/10/2012 - 13:21 — admin5
     รายละเอียด: 

     (ต่อเนื่องถึงปี 35-36)
     นายบัณฑิต จริโมภาส
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
     นครปฐม 73140

     งบปี พ.ศ.: 
     2536
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว