เทคโนโลยีการเกษตร

เครื่องนวดถั่วเหลืองเพื่อใช้สำหรับนวดเมล็ดพันธุ์ (เฟส2)

จ, 22/10/2012 - 18:43 — admin3
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 36-37)
นายวินิต ชินสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40002

งบปี พ.ศ.: 
2537
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องมือเตรียมดิน และเครื่องหยอดเมล็ดถั่วเหลืองใช้กับรถแทรกเตอร์นั่งขับขนาดเล็ก (เฟส2)

  จ, 22/10/2012 - 18:40 — admin3
  รายละเอียด: 

  (ต่อเนื่องถึงปี 36-37)
  นักวิจัย/สถาบัน
  นายอนันตชัย เที่ยงดาห์
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
  บางซื่อ กทม. 10800

  งบปี พ.ศ.: 
  2537
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ระบบชลประทานแบบไมโคร (เฟส2)

   จ, 22/10/2012 - 18:36 — admin3
   รายละเอียด: 

   (ต่อเนื่องถึงปี 36,37)
   นักวิจัย/สถาบัน
   นายมนตรี ค้ำชู
   ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

   งบปี พ.ศ.: 
   2537
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส2)

    จ, 22/10/2012 - 16:36 — admin3
    รายละเอียด: 

    (ต่อเนื่องปี 36,37)
    นักวิจัย/สถาบัน
    นายบัณฑิต จริโมภาส
    ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

    งบปี พ.ศ.: 
    2537
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     รถแทคเตอร์ 4 ล้อ ขนาดเล็ก (เฟส2)

     จ, 22/10/2012 - 16:01 — admin3
     รายละเอียด: 

     (ต่อเนื่องถึงปี 36-37)
     นายชาญชัย โรจนสโรช
     ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
     นครปฐม 73140 (ย้ายอยู่กรมวิชาการเกษตรแล้ว)

     งบปี พ.ศ.: 
     2537
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องลอกเยื่อเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ (เฟส2)

      จ, 22/10/2012 - 15:46 — admin3
      รายละเอียด: 

      (ต่อเนื่องปี36-37)
      นักวิจัย/สถาบัน
      นายธวัชชัย ทิวาวรรณวงศ์
      ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002

      งบปี พ.ศ.: 
      2537
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องจักรต้นแบบล้างสตรอเบอรี่ (เฟส2)

       จ, 22/10/2012 - 15:09 — admin3
       รายละเอียด: 

       (ต่อเนื่องถึงปี 36,37,38)
       นักวิจัย/สถาบัน
       นายประสงค์ อิงสุวรรณ
       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

       งบปี พ.ศ.: 
       2537
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องเกี่ยวนวดถั่วเหลือง (เฟส3)

        จ, 22/10/2012 - 15:00 — admin3
        รายละเอียด: 

        (ต่อเนื่องปี 35,36,37)
        นักวิจัย/สถาบัน
        นางสาวปานมนัส ศิริสมบูรณ์
        ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

        งบปี พ.ศ.: 
        2537
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         ระบบสารสนเทศข้อมูลเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (เฟส1)

         จ, 22/10/2012 - 14:58 — admin3
         รายละเอียด: 

         (ต่อเนื่องปี 36,37)
         นักวิจัย/สถาบัน
         นายบัณฑิต จริโมภาส
         ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม 73140

         งบปี พ.ศ.: 
         2536
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องล้างสตรอว์เบอร์รี (เฟส1)

          จ, 22/10/2012 - 14:53 — admin3
          รายละเอียด: 

          (ต่อเนื่องถึงปี 36,37,38)

          นักวิจัย/สถาบัน นายประสงค์ อิงสุวรรณ

          ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

          งบปี พ.ศ.: 
          2536
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว