เครื่องจักกก

พฤ, 02/05/2013 - 16:18 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายปัญญา เทียนนาวา
43/1 ถนนคลองคล้าพัฒนา ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

งบปี พ.ศ.: 
2549

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: