เครื่องให้อาหารสุกรแบบกำหนดเวลาและปริมาณอัตโนมัติ

พฤ, 02/05/2013 - 15:58 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบุญนำพา ด่างเหลา
225/1 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: