เครื่องหว่านหอยแครง

พ, 01/05/2013 - 10:32 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบรรยงค์ วงศ์สกุล
115/89 หมู่ที่ 1 ซอยค่าย อส.
ถนนโฉลกรัฐ ตำบลบางกุ้ง
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: