อุปกรณ์สอยผลไม้อเนกประสงค์

จ, 26/02/2018 - 13:27 — sysadmin
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 2   โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2559 (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

เจ้าของผลงาน  นายอภิชาติ  สุขเรืองทรัพย์             

เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

ปัจจุบันการเก็บเกี่ยวผลไม้ชนิดต่างๆ มักนิยมใช้อุปกรณ์ เช่น จำปา และตะกร้อ เป็นต้น ซึ่งมักจะทำให้ผลไม้เกิดการบอบช้ำได้ง่าย และเก็บเกี่ยวในปริมาณแต่ละครั้งได้ไม่มาก และไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลไม้ที่อยู่ในระยะที่สูงเกินระยะการเก็บของจำปาหรือตะกร้อได้

  • ออกแบบให้มีลักษณะรูปร่างเหมือนใบไม้
  • โครงสร้างทำจากวัสดุสแตนเลสดัดขึ้นรูป ขนาด 6 มิลลิเมตร โค้งรับช่วยให้การสอยผลไม้โดยไม่ต้องทำมุมมาก
  • ที่ปลายอุปกรณ์มีคมสำหรับตัดขั้วผลไม้
  • ใช้กลไกใการเกี่ยวผลไม้คล้ายกับ คลิปกรรไกรหนีบ
  • มีถุงรองรับผลไม้ โดยสามารถถอดเปลี่ยนได้
  • สามารถใช้เก็บเกี่ยวผลไม้ได้หลายชนิด
  • ซอกซอนไปตามกิ่งไม้ได้ดี  และสามารถปรับระยะความสูงของอุปกรณ์การสอยผลไม้ได้ตามที่ต้องการ
  • สามารถเลือกเก็บเฉพาะผลที่ต้องการ แม้จะอยู่หลังใบหรือกิ่งไม้

 

งบปี พ.ศ.: 
2559

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: