เครื่องมือห่อผลไม้

พ, 10/04/2013 - 13:32 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายนพพล กองเอียด
140 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าบอน
อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170

งบปี พ.ศ.: 
2545

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: