อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางของผล

จ, 05/08/2013 - 10:57 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย มทร.ล้านนา น่าน ผู้ใช้ กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านป่าเหี้ยง 46 หมู่ 7 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 55120

งบปี พ.ศ.: 
2556
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. กล่องแบบไม่ทำลาย

  พ, 15/05/2013 - 10:52 — admin5
  รายละเอียด: 

  เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
  นายสุวรรณ หอมหวล
  158 ซอยพงษ์ราชอนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
  เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

  งบปี พ.ศ.: 
  2549

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องขึ้นรูปขนมกวน

  พ, 01/05/2013 - 10:44 — admin5
  รายละเอียด: 

  เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
  นายปรพล ปิ่นทอง
  36/55 หมู่ที่ 5 ถนนสรงประภา
  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

  งบปี พ.ศ.: 
  2548

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องคั่วและป่นพริก

  พ, 01/05/2013 - 10:20 — admin5
  รายละเอียด: 

  เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
  นายวิโรจน์ โชคอุดมชัย
  83/73 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง
  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

  งบปี พ.ศ.: 
  2548

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส

  พ, 10/04/2013 - 13:26 — admin5
  รายละเอียด: 

  เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
  นายสมพงษ์ ชวเจริญ
  19/1 หมู่ที่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์
  อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

  งบปี พ.ศ.: 
  2545

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องขจัดน้ำออกจากไชโป้วหลังกระบวนการล้าง

  ศ, 01/03/2013 - 10:39 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นางนวภัทรา หนูนาค
  ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง
  เขตลาดกระบัง กทม.10520

  งบปี พ.ศ.: 
  2552

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 
  ภาพประกอบ: 

  เครื่องทำแห้งภายใต้สุญญากาศโดยวิธีแช่แข็ง

  ศ, 16/11/2012 - 13:45 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นายพิเชษฐ์ ลิ้มสุวรรณ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  91 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพฯ 10140

  งบปี พ.ศ.: 
  2543
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องมือแปรรูปพริกไทยขาว (เฟส1)

   จ, 22/10/2012 - 14:51 — admin3
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   (ต่อเนื่องถึงปี 36-37)
   นายสาทิป รัตนภาสกร
   ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
   ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

   งบปี พ.ศ.: 
   2536

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   กาแฟสดจรยุทธ์ (Mobile coffee bean)

   พ, 17/10/2012 - 12:22 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2555
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ระบบวัดปริมาณออกซิเจนในอากาศสำหรับอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็ง

    พ, 17/10/2012 - 11:36 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2554
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 
     เนื้อหาแหล่งข่าว