เครื่องผ่าถั่วปากอ้า

ศ, 10/04/2015 - 13:56 — admin5
รายละเอียด: 

ผลงานของ
นายมานพ  แย้มแฟง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: