อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เครื่องผลิตฟองเต้าหู้โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม

ส, 13/10/2012 - 00:29 — admin3
รายละเอียด: 

เครื่องผลิตฟองเต้าหู้ โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม

ที่มาและความสำคัญ :
การผลิตฟองเต้าหู้ด้วยเตาแบบดั้งเดิมมีปัญหาการขาดแคลนฟืนสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง และประสิทธิภาพความร้อนต่ำ ต้องใช้เวลานานในกระบวนการผลิต การพัฒนาเครื่องผลิตฟองเต้าหู้ให้มีประสิทธิภาพทางความร้อนสูงขึ้น โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม และใช้ก๊าซหุงต้มแทนการใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง จะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนไม้ฟืน ลดมลพิษจากการเผาไหม้ รักษาสภาพแวดล้อมในการผลิตให้สะอาด รวมถึงสามารถผลิตไอน้ำได้รวดเร็วและประหยัดพลังงานมากขึ้น

ลักษณะของเครื่อง :
ประกอบด้วยชุดเตาต้มผลิตไอน้ำบับเบิ้ลปั๊ม และชุดผลิตฟองเต้าหู้ การทำงานเริ่มจากเติมน้ำในถังพักที่ระดับ 20 เซนติเมตร จุดเตาแก๊ส ตั้งอุณหภูมิที่ชุดควบคุมที่ 140 0C เพื่อควบคุมการตัดแก๊ส ตัวเครื่องจะเริ่มทำงานโดยน้ำในถังเคลื่อนเข้าสู่ท่อน้ำซึ่งจะรับความร้อนจากก๊าซร้อนเดือดกลายเป็นไอพวยพุ่งออกจากท่อน้ำเข้าสู่ถัง โดยไอน้ำจะได้รับความร้อนจากก๊าซร้อนที่ผ่านทางท่อไฟอีกครั้งจนอุณหภูมิมากกว่า 100 0C ไอน้ำร้อนจะเคลื่อนออกจากชุดเตาต้มไปถ่ายเทความร้อนให้กับชุดผลิตฟองเต้าหู้ ที่มีน้ำถั่วเหลืองในถาด น้ำถั่วเหลืองเมื่อได้รับความร้อนจะจับตัวเป็นแผ่นจึงช้อนขึ้นผึ่งบนราว (เพื่อรออบแห้งเป็นฟองเต้าหู้แผ่น) หลังจบการทำงาน ปิดแก๊ส ทำความสะอาดเครื่อง

ประสิทธิภาพ :
กิจกรรม แบบดั้งเดิม แบบบับเบิ้ลปั๊ม
ประสิทธิภาพความร้อนของเตา 45 % 75%
เวลาการผลิตไอน้ำ 40 นาที 10 นาที
ปริมาณเชื้อเพลิง ฟืน 500 กก. (500 บาท) แก๊ส 12 กก. (240 บาท)
ระยะเวลาการผลิตแผ่นฟองเต้าหู้ (ถั่วเหลือ 18 กิโลกรัม ผลิตฟองเต้าหู้ได้10 กิโลกรัม) 8 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 30 นาที

ขนาดเครื่อง :
120 X 250 X 100 เซนติเมตร

ราคาเครื่องเชิงพาณิชย์ : เครื่องละ 45,000 บาท

หัวหน้าโครงการ
นายพรประสิทธิ์ คงบุญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

1.ปล่องไอเสีย 2.ปล่องไอน้ำ
3.ตัวถัง 4.ฝาครอบถังบรรจุน้ำ
5.ถังบรรจุน้ำ 6.ท่อน้ำขนาด f 1 นิ้วพร้อมCheck Valve
7. Ball Valve สำหรับถ่ายน้ำ 8.ชุดท่อไฟ 50 ท่อ
9.ชุดท่อน้ำ 30 ท่อ 10.แผ่นปิดกั้นบังไฟ
11.ท่อน้ำขนาด f 3/4 นิ้วพร้อม Check Valve 12.บังไฟ
13.หัวแก็สขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว 14.ฐานรองหัวแก็ส
15.ขารองแก็ส 16. Solenoid Valve ควบคุมแก็ส
17.ถังแก็ส LPG ขนาด 30 กิโลกรัม

งบปี พ.ศ.: 
2553
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องผสมคลุกเคล้าปลาส้มเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตปลาส้มจากระดับชุมชนครัวเรือนดั้งเดิมสู่ระดับอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็กหรือย่อม

  ส, 13/10/2012 - 00:16 — admin3
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน

  งบปี พ.ศ.: 
  2552

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 
  ภาพประกอบ: 

  เครื่องคั้นนํ้าส้มและมะนาวอัตโนมัติ

  ส, 13/10/2012 - 00:04 — admin3
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน

  งบปี พ.ศ.: 
  2552

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 
  ภาพประกอบ: 

  เครื่องปอกฝรั่งเพื่อการผลิตฝรั่งแช่บ๊วย

  ศ, 12/10/2012 - 23:55 — admin3
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน

  งบปี พ.ศ.: 
  2552

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 
  ภาพประกอบ: 

  เครื่องทำความสะอาดและคัดขนาดหน่อไม้ไผ่ตง

  ศ, 12/10/2012 - 23:49 — admin3
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน

  งบปี พ.ศ.: 
  2552

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 
  ภาพประกอบ: 

  เครื่องตัดกล้วยกวนอัตโนมัติ

  ศ, 12/10/2012 - 18:44 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นายเวชยันต์ รางศรี
  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  งบปี พ.ศ.: 
  2554
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องทอดสุญญากาศแบบต่อเนื่อง

   ศ, 12/10/2012 - 17:55 — admin3
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน

   งบปี พ.ศ.: 
   2550
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์ แบบอินฟาเรดโดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง สำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

    ศ, 12/10/2012 - 17:54 — admin3
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน

    งบปี พ.ศ.: 
    2550

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 
    ภาพประกอบ: 

    เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุสะสมความร้อน สำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

    ศ, 12/10/2012 - 17:52 — admin3
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน

    งบปี พ.ศ.: 
    2550

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 
    ภาพประกอบ: 

    เครื่องผลิตแป้งสาคู

    ศ, 12/10/2012 - 17:52 — admin3
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน

    งบปี พ.ศ.: 
    2550

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 
    เนื้อหาแหล่งข่าว