อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู

ศ, 12/06/2015 - 10:01 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู

Sago Starch Production Machine

การผลิตเม็ดแป้งสาคูของเกษตรกรในอดีต ใช้วิธีการแบบดั้งเดิมคือการนําแป้งสาคูที่ยังชื้น พอหมาดๆ นําไปใส่ถาดและร่อนไปมา เพื่อให้แป้งจับตัวกันเป็นเม็ด จากนั้นจึงนํามาคัดแยกขนาดเม็ดสาคูอีกครั้งหนึ่ง ทําให้เสียเวลาและเกิดความเหนื่อยล้า จากปัญหาดังกล่าวทําให้ผู้ดําเนินโครงการมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู ที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน ได้ผลผลิตมากกว่าการใช้เครื่องมือแบบดั้งเดิม โดยมีหลักการร่อนแป้งให้เป็นเม็ดและคัดแยกขนาดให้ อยู่ในเครื่องเดียวกัน เพื่อให้ได้ผลผลิตมากกว่า สะดวกและรวดเร็ว ขนาดของเม็ดมีความสม่ำเสมอเท่ากันและสะอาดถูกสุขอนามัย

 

คุณสมบัติและสมรรถนะ

·        เครื่องมีขนาด 55 x 140 x 74 เซนติเมตร วัสดุโครงสร้างทุกชิ้นส่วนซึ่งทําด้วยเหล็กสแตนเลส

·        กำลังการผลิต 1 กิโลกรัมต่อ 2 นาที

·        หน้าแปลนเหวี่ยงควบคุมระยะชักมอเตอร์ขนาด ½ แรงม้า ใช้ไฟ 220 V

·        มียอย (Coupling) ขนาด เกียร์ทดอัตรา 1 : 15 ส่งกําลังไปยังเครื่องชุดถังร่อนแป้ง 92 รอบต่อนาที

·        ระยะชักในการโยกของถังรวม 30 เซนติเมตi

·        ตะแกรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูต่างกัน 3 ขนาดคือ ตะแกรงตัวบนขนาด 5 มิลลิเมตร ตัวกลาง 4 มิลลิเมตร และตัวล่าง 3 มิลลิเมตร

·        ถาดรองรับเม็ดแป้งเป็นมอเตอร์สั่นเขย่ารุ่น VBM-2M แรงเขย่าสูงสุด 21 กิโลกรัม ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที

·        ติดตั้งชุดควบคุมระบบไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V  ใช้ระบบเบรกเกอร์เป็นตัวควบคุมการเปิด ปิด

ราคาเริ่มต้นที่          55,000  บาท/เครื่อง

พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

 

พัฒนาโดย                 ผศ.พนม  อินทฤทธิ์  มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จังหวัดนครศรีธรรมราช

      โทร : 081-8938430  

ผู้ประกอบการ              กลุมอนุรักษและแปรรูปสาคูบานกะโสม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

งบปี พ.ศ.: 
2558
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ราคาเครื่องจักร: 
  60000
  ภาพหน้าปก: 

  โรงเรือนตากหนังหมูไฮบริดจ์

  ศ, 12/06/2015 - 09:17 — admin5
  รายละเอียด: 

  หัวหน้าโครงการ
  นายสมนึก  วันละ   วิทยาลันเทคนิคแพร่
  ผู้ประกอบการ
  แคบหมูแม่ศรีลา  แพร่

  งบปี พ.ศ.: 
  2558
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องจักรกลแปรรูปเมล็ดกาแฟขนาดครัวเรือน

   ศ, 12/06/2015 - 09:13 — admin5
   รายละเอียด: 

   หัวหน้าโครงการ
   นายจเร  อุปวัฒน์   วิทยาลัยเทคนิคน่าน  เชียงใหม่
   ผู้ประกอบการ
   กลุ่มกาแฟมูเซออมก๋อย   เชียงราย

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องอัดก้อนผงปรุงรสแบบต่อเนื่อง

    พฤ, 11/06/2015 - 18:12 — admin5
    รายละเอียด: 

    หัวหน้าโครงการ
    ดร.บรรเจิด แสงจันทรื   มทร.ล้านนา  เชียงใหม่
    ผู้ประกอบการ
    กลุ่มสตรีเข้มแข็งอ.ปาย   แม่ฮ่องสอน

    งบปี พ.ศ.: 
    2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องอัดสุกข้าวเกรียบ

    พฤ, 11/06/2015 - 17:56 — admin5
    รายละเอียด: 

    เครื่องอัดสุกขาวเกรียบ

    Extruder Cooking for crisp cracker

     กระบวนการผลิตข้าวเกรียบแต่เดิมเป็นแบบใช้แรงงานคนเกือบ 100% ทำให้มีความจำกัดในด้านกำลังการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกระบวนการขึ้นรูปและการตาก เนื่องจากแป้งที่จะต้องน้ำมาทำนั้นต้องใช้แรงนวด ทำให้ขนาดของแท่งข้าวเกรียบไม่เท่ากัน หลังจากนั้นจะนำแท่งข้าวเกรียบที่นวดแล้วไปนึ่งเพื่อให้แป้งสุก แล้วนำไปพักหรือแช่ในตู้เย็นทิ้งไว้ 1 คืนถึงจะนำมาหั่นให้เป็นแผ่น ทั้งนี้ในการหั่นแต่ละชิ้นยังมีขนาดและน้ำหนักที่ต่างกันไม่ได้มาตรฐาน แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง ซึ่งบางครั้งแดดไม่มีทำให้แผ่นข้าวเกรียบไม่แห้งและรักษาความชื้นของข้าวเกรียบไม่ได้ ผู้ประกอบการและผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยทำการออกแบบและประดิษฐ์เครื่องผลิตข้าวเกรียบเพื่อให้สามารถผลิตได้รวดเร็วทันต่อความต้องการ ได้ขนาดและน้ำหนักใกล้เคียงกัน และง่ายต่อการใช้งานและการซ่อมบำรุง โดยมีราคาต้นทุนต่ำ ไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าของเครื่องจักรจากต่างประเทศ

    คุณสมบัติและสมรรถนะ

    ·        กำลังการผลิตสูงสุด 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

    ·        ใช้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า มีชุดวงจรควบคุมการทำงาน                                                                   

    ·        โครงเครื่องและตู้อบทำจากสเตนเลส

     

    ราคาเริ่มต้นที่ 150,000 บาท/เครื่อง

    พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

     

    พัฒนาโดย                 รศ.ดร.สุนทรี รินทร์คำ

    คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ 128 ถ.หวยแกว ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300

    โทรศัพท  086-4319700

    ผู้ประกอบการ         นางสาวภัสรนลิน ดวงคํา  

    วิสาหกิจชุมชน รักษดอนจั่น  เลขที่ 12/17 หมู 4 ต.ทาศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 099-2979654

     

    งบปี พ.ศ.: 
    2558
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องอบปลาแดดเดียว

     ศ, 24/04/2015 - 10:37 — admin5
     รายละเอียด: 

     เครื่องอบปลาแดดเดียว

     Sun-Dried Fish Machine

     ปลาแดดเดียวเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทำให้ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งในปัจจุบันทางผู้ผลิตไม่สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้เพราะการตากปลานั้นต้องอาศัยความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์และลมจากธรรมชาติ ซึ่งมีความแปรผันตามฤดูกาลและยังมีปัญหาความสะอาดจากแมลงรบกวน จึงเป็นสาเหตุให้คุณภาพและปริมาณการผลิตลดลง ดังนั้นการนำแหล่งกำเนิดความร้อนโดยพลังงานไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง เพราะสามารถความคุมความร้อนได้ตามต้องการและให้ความร้อนได้รวดเร็ว ในประเทศไทยเครื่องอบแห้งแปรรูปอาหาร (Food Dryer Machine) ยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศอีกทั้งยังมีราคาที่สูงซึ่งไม่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ OTOP ดังนั้นการสร้างเครื่องอบปลาโดยพลังงานไฟฟ้าซึ่งสามารถผลิตและประกอบได้อย่างง่ายๆ ในประเทศไทยจะสามารถช่วยลดการนำเข้าเครื่องจากต่างประเทศได้

     คุณสมบัติและสมรรถนะ

     ·        ตัวเครื่องจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1. ขาตั้ง 2. ตัวตู้อบ และ 3. ฝาครอบ โครงเครื่องและตู้อบทำจากสเตนเลส ตัวตู้อบทำจากกระจกเทมเปอร์เพื่อความสวยงามและทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกขึ้นภายในตู้อบ

     ·        ให้ความร้อนด้วย หลอดอินฟาเรดขนาด 1300 วัตต์ สามารถทำความร้อนและลดความร้อนได้ในเวลาอันสั้น ประหยัดไฟกว่าตัวให้ความร้อนชนิดอื่นๆเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพการให้ความร้อน

     ·        กระจายความร้อนด้วยพัดลม

     ·        มีชุดวงจรควบคุมอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิที่ตั้งไว้สำหรับตู้อบมีค่าประมาณ 50 - 60 องศาเซลเซียส

     ·        สามารถนำไปประยุกต์อบเนื้อหมูหรือเนื้อวัวแดดเดียวได้                                                                

     ราคาเริ่มต้นที่  200,000 บาท/เครื่อง

     พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

     พัฒนาโดย                   ดร.คุณยุต  เอี่ยมสอาด

                                     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                    เลขที่  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

                                   โทรศัพท์ 086-3747111

     ผู้ประกอบการ            กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนบ้านสาขลา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

            คุณไพรินทร์  เทียนสุวรรณ โทรศัพท์ 084-9224655

     http://kojieiji.com/ บริษัทผลิตขาย

     งบปี พ.ศ.: 
     2558
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องผ่าถั่วปากอ้า

      ศ, 10/04/2015 - 13:56 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผลงานของ
      นายมานพ  แย้มแฟง
      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

      งบปี พ.ศ.: 
      2557

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องผ่ามะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ

      ศ, 10/04/2015 - 13:55 — admin5
      งบปี พ.ศ.: 
      2557

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องทำขนมทองม้วนแบบบล็อกแม่พิมพ์

      อ, 19/08/2014 - 11:02 — admin5
      รายละเอียด: 

      เครื่องทำขนมทองม้วนแบบบล็อกแม่พิมพ์

                 

                             การผลิตขนมทองมวนในปริมาณมากมักใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วย ขอดี คือชวยทุ่นแรง ทำใหขนมที่ผลิตมีลักษณะและ มาตรฐานเดียวกัน ผลิตไดเป็นจำนวนมาก ลดการพึ่งพาแรงงานฝมือ ทําให การผลิตทําไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปเครื่องจักรที่ใชทําขนมทองมวนมักถูกออกแบบสําหรับขั้ นตอนการผลิต2 ขั้นตอนที่สําคัญคือ การอบแปง และ การมวนขึ้นรูปขนม ปจจุบันทั้งสองขั้นตอนดังกลาวใชเครื่องจักร แยกสวนจากกัน คือ เครื่องอบแปงเครื่องหนึ่งและเครื่องสํ าหรั บม วนขึ้ นรู ป อี กเครื่องหนึ่งทํ าให ขั้ นตอนการผลิ ตเสี ยเวลาและไมตอเนื่อง หากสามารถรวมทั้งสองขั้นตอนเขาไว ดวยกันได ก็จะชวยลดขั้นตอนการผลิตและการควบคุมกระบวนการการผลิตจะมีความตอเนื่อง นอกจากนี้ เครื่องจักรในทองตลาดมักผลิตได ครั้ง  1 มวน/ครั้งการทํางานทําใหขีดความสามารถในการผลิตเปนไปอยางจํากัด การเพิ่มผลผลิตหมายถึงการเพิ่มจํานวนเครื่องจักรและเพิ่มจํานวนแรงงานในการควบคุมเครื่อง ซึ่งหมายถึงตนทุนในการดําเนินการที่เพิ่มขึ้นตามาดวยเชนกัน หากมีเครื่องจักรที่สามารถผลิตขนมทองมวนไดครั้งละหลายมวนตอครั้งการทํางานก็จะชวยใหผูประกอบการสามารถเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนลงไดอยางมาก

       

      คุณสมบัติและสมรรถนะ

      อยางนอย 5 ชั้น/ครั้งการทํางานใชความรอนจากแกส

      รวมขั้นตอนการอบและมวนขึ้นรูปไวในเครื่องเดียวกันโดยใชหลักการบล็อกแมพิมพ

      เครื่องจักรมีนวัตวกรรมที่สามารถตอยอดเพื่อผลิตในเชิงพาณิชยได

      มีเปนเครื่องที่รวมขั้นตอนการอบและการมวนเขาไวในเครื่องเดียวกัน และสามารถผลิตขนมไดครั้งละหลายมวนตอครั้งการทํางาน

       

      พัฒนาโดย                      ผูชวยศาสตราจารย ดร.กีรติ สุลักษณ

                                          สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                                          111 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

       

      ราคาเริ่มต้นที่  60,000  บาท/เครื่อง

       

      พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

      ประจำปีงบประมาณ 2557

       

      งบปี พ.ศ.: 
      2557
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

       อ, 19/08/2014 - 11:01 — admin5
       รายละเอียด: 

       เครื่องกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์

                  

       มะม่วงหิมพานต์ เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถทํารายได้ให้กับเกษตรกร สามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่แห้งแล้ง ในสภาพพื้นดินที่ไม่เหมาะสมทําการเกษตรอย่างอื่นๆ เช่นดินลูกรัง เป็นต้น การกะเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ปัจจุบันมีเครื่องมือใช้สําหรับกะเทาะหลายชนิด แต่ยังเป็นแบบที่ไม่สะดวก รวดเร็ว และยังต้องเปื้อนยางของเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ซึ่งเป็นอันตราย ทําให้ยุ่งยากในการผลิต

       ในปัจจุบันอุตสาหกรรมในด้านการผลิตอาหาร ต้องการความรวดเร็วและความคล่องตัวในการทํางาน เพื่อให้ทันต่อการบริโภค และด้วยเหตุที่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมนําไปประกอบอาหาร ขนม และอื่นๆ อีกมากมายจึงจําเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือกระเทาะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ให้มีขนาดเล็กเหมาะที่จะใช้ในอุตสาหกรรมครอบครัวได้ และเป็นเครื่องมือสําหรับอุตสาหกรรมทั่วไปได้เช่นกัน สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้สูง ราคาถูกการทํางานไม่ยุ่งยากและสามารถลดปัญหาจากการผลิตแบบเก่าๆ ได้

        

       ขั้นตอนที่1 เครื่องมือจะทําการจับล็อคเมล็ ดมะม่วงหิมพานต์ไว้ในตําแหน่งที่ถูกต้อง ใบมีดจะถูกกดลงมาบนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ โดยแรงกดที่เหมาะสม จากนั้นชิ้นส่วนที่จับเมล็ดมะม่วงหิมพานต์จะหมุน ทําให้ ใบมีดที่กดลงบนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์กรีดลงบนเมล็ดมะม่วงหิมพานต์โดยรอบ(กําหนดแรงกดโดยสปริงด้วยแรงที่ออกแบบไว้

        

       ขั้นตอนที่2 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ จะถูกลําเลียงต่อไป ยังส่วนที่สอง คือส่ วนแกะเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ส่วนนี้จะใช้กรงเล็บโลหะ เกาะรอยที่เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ในตําแหน่งที่ อุปกรณ์ส่วนที่หนึ่งได้กรีดเอาไว้ แล้วแกะเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ออกจากกัน จากนั้นเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ก็จะถูกลําเลียงไปยังส่วนอื่นต่อไป

        

        

       พัฒนาโดย          นายบุญรอด  แสงอินทร์     วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์

       เลขที่ 63/209 หมู่ที่ 7 ซอย 4/2 ถนนศิลาอาสน์-เขื่อน ตำบลท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

       โทร 055-416564, 089-6413878

        

       ราคาเริ่มต้นที่ ............

        

       พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

       ประจำปีงบประมาณ 2557

       งบปี พ.ศ.: 
       2557
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว