อาหารแปรรูป

อาหารแปรรูป

เครื่องทอดน้ำมันลอยอยู่บนน้ำแบบอัตโนมัติ

จ, 02/05/2016 - 15:17 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2559
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องคั่วพริก

  ศ, 22/04/2016 - 15:26 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องขึ้นรูปถั่วเน่าแผ่น

  ศ, 22/04/2016 - 15:16 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องกวนสับปะรดชนิดแกนหมุนแนวดิ่ง

  ศ, 22/04/2016 - 15:15 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา rgnhlmerynpkmeyopn

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องทอดแบบน้ำมันลอยอยู่บนน้ำ

  พฤ, 21/04/2016 - 15:04 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องบรรจุภัณฑ์และรูปร่างผลิตภัณฑ์แหนมปลาส้ม

  พฤ, 21/04/2016 - 13:56 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  ถนอมอาหารด้วยเครื่องพลาสมาเย็น

  พฤ, 21/04/2016 - 13:54 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องคั่วธัญพืช

  พฤ, 21/04/2016 - 13:51 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  เอกสารเผยแพร่: 
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด

  อ, 16/02/2016 - 14:35 — kamonwan.s
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา : สมาคมเครื่องจักรกลไทย

  ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม จำกัด

  งบปี พ.ศ.: 
  2558
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องขึ้นรูปขนมปั้นสิบ 

   ศ, 19/06/2015 - 13:41 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

   ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : นายสุชาติ เสาร์สุวรรณ

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 
    เนื้อหาแหล่งข่าว