เครื่องล้างทำความสะอาดสาหร่ายไก

พฤ, 12/06/2014 - 16:51 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา
ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.น่าน

ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสาหร่ายน้ำจืด บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน

งบปี พ.ศ.: 
2557
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: