เครื่องทำขนมผิง

จ, 16/06/2014 - 09:56 — admin5
รายละเอียด: 

เครื่องทำขนมผิง

หลักการทำงาน

เครื่องทำขนมผิงแบบใช้เกลียวอัดแป้งเข้าสู่รูรีดจำนวน 6 ท่อ แล้วทำการตัดด้วยชุดตัดแป้งทำขนมผิงลงถาด

คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง

1 ขนาด 0.5 x 1 x 0.5 เมตร

2 อัตรากำลังการผลิต 28.4 กิโลเมตร/ชั่วโมง

3 ชุดต้นกำลังใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ขนาด 1 แรงม้า

4 ชุดบดแบบเกลียวอัดมีความเร็วรอบประมาณ 140 รอบ/นาที

5 อัตราการใช้พลังงาน 2.06 บาท/ชั่วโมง

6 ชุดตัดแป้งมีความเร็วรอบ 135 รอบ/นาที

7 ชุดเลือนถาดดใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ที่ความเร็ว 55 รอบ/นาที

8 มีชุดสวิตช์ควบคุมทำหน้าที่เป็นชุดวงจรควบคุมไฟ้าและการทำงานของเครื่อง

ราคาเริ่มต้นที่ 50,000 บาท/เครื่อง

ผู้พัฒนา
นายธรรม์ณชาติ วันแต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

089 708 4648

ผู้ประกอบการ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตูมพัฒนา ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

งบปี พ.ศ.: 
2557
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: