เครื่องจักรกลแปรรูปกุ้งพร้อมรับประทานเพื่อการส่งออก

พ, 01/08/2018 - 11:26 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 2 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: