เครื่องปรุงผสมน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้บรรจุขวดพร้อมดื่มขนาดเล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ

ศ, 30/08/2019 - 10:44 — admin5
รายละเอียด: 

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องปรุงผสมน้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้บรรจุขวดพร้อมดื่มขนาดเล็กแบบกึ่งอัตโนมัติ
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ระดับงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ราคาเครื่องจักร: 
400000
ภาพหน้าปก: 

ความคิดเห็น

งบประมาณในการสร้างเครื่องเท่า

งบประมาณในการสร้างเครื่องเท่าไหร่ครับ