เครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืชผักและผลไม้แบบหัวบีบ 1 หัว

พฤ, 29/08/2019 - 14:58 — admin5
รายละเอียด: 

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืชผักและผลไม้แบบหัวบีบ 1 หัว

เอกสารประกอบ

แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ระดับงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย: 
SME
ราคาเครื่องจักร: 
200000
ภาพหน้าปก: