แพลตฟอร์มระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี IoT

จ, 22/03/2021 - 13:44 — admin5
รายละเอียด: 

ประมวผลข้อมูลทั้งด้านการดำเนินงานและด้านพลังงาน โดยทำงานร่วมกัยเทคโนโลยี IoT และ AI โดยการติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน การใช้เครื่องจักร เก็บข้อมูลบน Cloud ENRES Platform วิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI สามารถแสดงประสิทธิภาพการทำงาน แจ้งเตือนและแนะนำวิธีการจัดการและการใช้พลังงานของเครื่องจักร อาคาร โรงงาน

 

งบปี พ.ศ.: 
2563
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: