ปศุสัตว์/ประมง

โรงเรือนอีแว็ปหลังคาเย็นและระบบน้ำคูลลิ่งแพ็คปลอดตะกรัน

ศ, 10/04/2015 - 13:58 — admin5
รายละเอียด: 

ผลงานของ
นายอรรถพร  สุบุญสันต์
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

ระบบโอโซนสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่นและปลอดเชื้อ

อ, 18/03/2014 - 14:44 — admin3
รายละเอียด: 

โครงการพัฒนาสร้างระบบโอโซนสำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งหนาแน่นและปลอดเชื้อ
ดำเนินการโดย สถาบันไทย-เยอรมัน
ระยะเวลาของโครงการ 12 เดือน
หัวหน้าโครงการ นายเอกสิทธิ์  สุโขธนัง
บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท มานพ แมคคานิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

          นวัตกรรมบ่อเลี้ยงกุ้งแบบหนาแน่นและปลอดเชื้อ เป็นระบบที่แก้ปัญหาให้กับธุรกิจประมงที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ำมาโดยตลอด ดังนั้นโดยวิธีการเริ่มต้นเราต้องทำน้ำสะอาดโดยปราศจากเชื้อโรคก่อนแล้วมีการเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ำโดยจบในระบบเดียวกันทั้งฆ่าเชื้อโรคแล้วให้ออกซิเจนในเวลาเดียวกัน เพื่อให้กุ้งเติบโตได้เร็ว ส่วนขั้นตอนต่อมาจัดทำเป็นระบบปิดให้มีการไหลเวียนของน้ำตลอดเวลา และจัดให้มีการเลี้ยงแยกตั้งแต่กุ้งอนุบาลไปจนถึงกุ้งใหญ่แต่จะเลี้ยงเป็นระบบวนลูปทั้งระบบเพื่อให้ได้กุ้งแต่ละช่วงเวลาที่มีความสมบูรณ์เต็มที่ โดยไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มากแต่เน้นไปที่สามารถจับกุ้งขายได้ตลอดทุกเดือนมีรายได้ตลอด และลดความเสี่ยงในการที่จะเลี้ยงกุ้งกลางแจ้งซึ่งอาจเจอกับปัญหาหลายอย่างที่อาจมากับน้ำ หรือในอากาศก็ได้ ในระบบนี้เราสามารถนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยได้หลาย อาทิเช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำในสภาวะที่ทำให้กุ้งโตได้ดีที่สุด, ควบคุมระบบฆ่าเชื้อและให้ออกซิเจนเพื่อให้กุ้งไม่ติดเชื้อและออกซิเจนไปเลี้ยงในพื้นที่อย่างเพียงพอ,ระบบจับกุ้งโดยอัตโนมัติหรือระบบให้อาหารกุ้งในแต่ช่วงอายุด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งเมื่อเทียบกับระบบดั้งเดิมที่มีความเสี่ยงสูงควบคุมอะไรไม่ได้ทำให้ขาดทุนได้ง่าย และเปลืองพื้นที่ในการใช้งาน ควบคุมระบบให้อาหารยากกว่า ทำให้สิ้นเปลืองเยอะแต่ให้ประสิทธิภาพต่ำ

          โดยวิธีการเริ่มต้นเราต้องทำน้ำสะอาดโดยปราศจากเชื้อโรคก่อนแล้วมีการเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ำฆ่าเชื้อโรคแล้วให้ออกซิเจนในเวลาเดียวกัน เพื่อให้กุ้งเติบโตได้เร็ว ส่วนขั้นตอนต่อมาจัดทำเป็นระบบปิดให้มีการไหลเวียนของน้ำตลอดเวลา และจัดให้มีการเลี้ยงแยกตั้งแต่กุ้งอนุบาลไปจนถึงกุ้งใหญ่แต่จะเลี้ยงเป็นระบบวนลูปทั้งระบบเพื่อให้ได้กุ้งแต่ละช่วงเวลาที่มีความสมบูรณ์เต็มที่ ในระบบนี้เราสามารถนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยได้หลากหลาย อาทิเช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำในสภาวะที่ทำให้กุ้งโตได้ดีที่สุด, ควบคุมระบบฆ่าเชื้อและให้ออกซิเจนเพื่อให้กุ้งไม่ติดเชื้อและออกซิเจนไปเลี้ยงในพื้นที่อย่างเพียงพอ,ระบบจับกุ้งโดยอัตโนมัติหรือระบบให้อาหารกุ้งในแต่ช่วงอายุด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

ผลงานเครื่องต้นแบบเชิงพาณิชย์พร้อมคุณลักษณะ

(1) ระบบโครงสร้างขนาดบ่อเลี้ยง คอนกรีต 3 ขั้นตอน

 • ขั้นที่ 1 ขนาด 2x2x1 เมตร เลี้ยงกุ้งรุ่นหรือกุ้งอนุบาล 30 วัน
 • ขั้นที่ 2 ขนาด 2x2x1.5 เมตร เลี้ยงกุ้งรุ่น 30 วัน
 • ขั้นที่ 3 ขนาด 2x2x1.8 เมตร เลี้ยงกุ้งขุนพร้อมจับ 30 วัน

(2) ระบบการทำน้ำสะอาด

 • ระบบสร้างโอโชน 10 กรัมต่อชั่วโมง จำนวน 2 ชุด
 • มอเตอร์สร้างระบบการไหลสร้างน้ำสะอาดขนาด 5 HP
 • ระบบ UV ขนาดความยาว 1.5 เมตร 130 วัตต์ จำนวน 4-8 หลอด (ขึ้นอยู่กับระยะส่งรอการคำนวณ)
 • ระบบมอเตอร์ระบบการไหลเวียนของน้ำ 5 HP
 • ระบบสร้างออกซิเจนสำหรับบ่อเลี้ยงจำนวน 3 ชุด (บ่อเลี้ยงละ 1 ชุด)
 • ระบบกรองไขมัน โปรตีน สิ่งปฏิกูล จำนวน 3 ชุด (บ่อเลี้ยงละ 1 ชุด)

(3) ระบบบ่อพักน้ำและการเลี้ยงสาหร่าย

 • บ่อคอนกรีต 6x0.5x1 เมตร
 • ระบบกรอง และระบบฆ่าเชื้อด้วยจุลินทรีย์ จำนวน 1 ชุด
 • ระบบการเลี้ยงสาหร่ายไส้ไก่ เพื่อสร้างระบบนิเวศในบ่อเพื่อย่อยสลายแอมโมเนียที่เกิดจากระบบการเลี้ยงกุ้งในบ่อ
งบปี พ.ศ.: 
2557
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องจ่ายวัคซีน

  อ, 18/03/2014 - 14:37 — admin3
  รายละเอียด: 

  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจ่ายวัคซีน
  ดำเนินการโดย สมาคมเครื่องจักรกลไทย
  ระยะเวลาของโครงการ 10 เดือน
  หัวหน้าโครงการ นายวุตตินันต์  พรหมมาศ
  บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท เจ.อาร์.แอล. สยาม จำกัด (จ.สมุทรปราการ)

  เทคโนโลยีหลัก (Core Technology)

  1. ความแม่นยำในการจ่ายวัคซีน,ยา
  2. Intelligence Software Control
  3. โปรแกรมการควบคุมเวลาในการจ่ายวัคซีน,ยา

  ขนาดและราคาจำหน่าย ของเครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ 

  • ขนาดเล็ก: 20x20x150CM
   ราคา จำหน่ายโดยประมาณ: 9,000 บาท
  • ขนาดใหญ่สุด: 40x40x200CM
   ราคา จำหน่ายโดยประมาณ: 15,000 บาท


  ภาพที่ 1  แสดง แผนผังแสดงการทำงานของเครื่องจ่ายวัคซีน
  ที่มา:  ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจ่ายวัคซีน(สมาคมเครื่องจักรกลไทย)

  งบปี พ.ศ.: 
  2557
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ระบบชี้วัดการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกในอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อไก่

   อ, 18/03/2014 - 14:35 — admin3
   รายละเอียด: 

   โครงการพัฒนาสร้างระบบชี้วัดการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกในอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อ
   ดำเนินการโดย สมาคมเครื่องจักรกลไทย
   ระยะเวลาของโครงการ 10 เดือน
   หัวหน้าโครงการ นางสาวชญาภา  กาญจนาการุณวงศ์
   บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท อกรินโนเวท จำกัด  (จ. สมุทรปราการ)

   เทคโนโลยีหลัก (Core Technology)

   1. โครงสร้างกระทัดรัด ง่ายต่อการติดตั้ง และมีกลไกรับน้ำหนักที่ช่วยลดอาการบาดเจ็บของไก่
   2. ระบบควบคุมซอฟต์แวร์อัจฉริยะ
   3. โปรแกรมการเก็บค่าน้ำหนักในแต่ละช่วงอายุของไก่

   เป็นการพัฒนาสร้าง เครื่องมือ และอุปกรณ์ ขึ้นใหม่โดยกระบวนการวิศวกรรมย้อนรอย โดยศึกษาเครื่องต้นแบบ ยี่ห้อ Agrologic ของประเทศอิสราเอล
   ขนาดและราคาจำหน่าย ของเครื่องจักร เครื่องมือ และ อุปกรณ์ 

   • ขนาดเล็ก:      30x30x200CM (2จุดวัด)
    ราคาจำหน่ายโดยประมาณ:  15,000   บาท
   • ขนาดใหญ่สุด:  30x30x200CM (4จุดวัด)
    ราคาจำหน่ายโดยประมาณ:  30,000   บาท


   ภาพที่ 1  แสดง แผนผังแสดงการทำงานของระบบควบคุมระบบชี้วัดการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกในอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อ
   ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างระบบชี้วัดการเจริญเติบโตของสัตว์ปีกในอุตสาหกรรมการผลิตไก่เนื้อ (สมาคมเครื่องจักรกลไทย)

   งบปี พ.ศ.: 
   2557
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    อุปกรณ์กกลูกสัตว์น้ำด้วยน้ำร้อนจากกองปุ๋ยหมัก

    อ, 14/01/2014 - 13:33 — admin5
    รายละเอียด: 

    เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
    นายชวลิต สัมโน
    ที่อยู่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์
    เลขที่ 67 หมู่ 1 ตำบลอิสาณ
    อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

    งบปี พ.ศ.: 
    2554
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     ชุดดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) จากก๊าซชีวภาพสำหรับใช้ในชุมชน

     อ, 14/01/2014 - 13:32 — admin5
     รายละเอียด: 

     เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
     นายสุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
     ที่อยู่ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

     งบปี พ.ศ.: 
     2554
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำโดยใช้พลังงานน้ำ ในการหมุนชุดแผ่นหมุนชีวภาพ

      พฤ, 26/12/2013 - 09:54 — admin5
      รายละเอียด: 

      เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
      นายธนวัฒน์ ปกาสิต
      ที่อยู่ ๒ หมู่ ๕ ตำบลนาแก อำเภอนาวัง
      จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๑๗๐

      งบปี พ.ศ.: 
      2553
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       ชุดเครื่องมือกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร

       พฤ, 24/10/2013 - 09:28 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้ประดิษฐ์
       นางจันทิมา ชั่งสิริพร
       ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์15 ถ.กาญจนวณิชย์
       อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

       งบปี พ.ศ.: 
       2552

       เอกสารประกอบ

       เอกสารเผยแพร่: 
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องสาวไหมแบบประหยัดเพื่อใช้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไหม

       ศ, 14/06/2013 - 10:57 — admin5
       รายละเอียด: 

       เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
       นายบูรณะ สมชัย
       136/1 ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
       34000

       งบปี พ.ศ.: 
       2536
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        ใบพัดตีน้ำแบบสไปรอล

        ศ, 17/05/2013 - 15:00 — admin5
        รายละเอียด: 

        เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
        ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง
        วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
        57/7 หมู่ 2 ถนนสงขลา – เกาะยอ
        ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา
        จังหวัดสงขลา 90100

        งบปี พ.ศ.: 
        2551

        เอกสารประกอบ

        เอกสารเผยแพร่: 
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว