ปศุสัตว์/ประมง

เครื่องคัดขนาดไข่

ศ, 17/05/2013 - 14:58 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายนุ้ย แจ้งประจักษ์
ที่อยู่ 37/19 หมู่ 1 ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี
จังหวัด ระนอง 85110

งบปี พ.ศ.: 
2551

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี

พ, 15/05/2013 - 12:51 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
250/195 หมู่ 3 ซอย โฮมอินปาร์ค 17
ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลหนองหวาย
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

สถานที่ทำงาน
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว
ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

งบปี พ.ศ.: 
2551

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องมือดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด

พ, 15/05/2013 - 11:08 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายอรรถพร สุบุญสันต์
77/7 หมู่ 3 ถนนกรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี ตำบลสามเมือง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบปี พ.ศ.: 
2550

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ำเชื้อด้วยไฟฟ้า

พฤ, 02/05/2013 - 16:00 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายธงชัย เสือน้อย
433/69 หมู่ที่ 2 ตำบลศิลา
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

งบปี พ.ศ.: 
2549

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องให้อาหารสุกรแบบกำหนดเวลาและปริมาณอัตโนมัติ

พฤ, 02/05/2013 - 15:58 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบุญนำพา ด่างเหลา
225/1 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องหว่านหอยแครง

พ, 01/05/2013 - 10:32 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายบรรยงค์ วงศ์สกุล
115/89 หมู่ที่ 1 ซอยค่าย อส.
ถนนโฉลกรัฐ ตำบลบางกุ้ง
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

งบปี พ.ศ.: 
2548

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้

พ, 01/05/2013 - 10:18 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวิโรจน์ โชคอุดมชัย
83/73 หมู่ 11 ตำบลสะเดียง
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

งบปี พ.ศ.: 
2547

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR) สำหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก

พ, 01/05/2013 - 09:45 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุวรรณ หอมหวล
158 ซอยพงษ์ราชอนุสรณ์ 2 ถนนสุขุมวิท
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

งบปี พ.ศ.: 
2547

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

บ้านกกลูกหมู

พ, 10/04/2013 - 16:04 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายนภา แสงไชยราช
16/40 หมู่ 7 ถนนจรควิถีถ่อง ตำบลย่านยาว
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

งบปี พ.ศ.: 
2546

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ

พ, 10/04/2013 - 13:39 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสัมพันธ์ ศรีสุริยะวงษ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

งบปี พ.ศ.: 
2545

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 
เนื้อหาแหล่งข่าว