ปศุสัตว์/ประมง

เทคโนโลยีกำจัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็ก และกลาง (เฟส2)

จ, 22/10/2012 - 15:42 — admin3
รายละเอียด: 

(ต่อเนื่องถึงปี 36,37)
นักวิจัย/สถาบัน
นายปิยะวัตร บุญหลง
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

งบปี พ.ศ.: 
2537
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เทคโนโลยีการกำจัดน้ำเสียสำหรับฟาร์มสุกรขนาดเล็กและกลาง (เฟส1)

  จ, 22/10/2012 - 14:37 — admin3
  รายละเอียด: 

  (ต่อเนื่องถึงปี 36,37)
  นักวิจัย/สถาบัน
  นายปิยะวัตร บุญหลง
  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

  งบปี พ.ศ.: 
  2536
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องหว่านอาหารเม็ดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงการค้า (เฟส2)

   อา, 21/10/2012 - 13:07 — admin5
   รายละเอียด: 

   (ต่อเนื่องถึงปี 35,36)
   นายวิชา หมั่นทำการ
   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
   อ.เมือง จ.นครปฐม

   งบปี พ.ศ.: 
   2536
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องหว่านอาหารเม็ดในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเชิงการค้า (เฟส1)

    ส, 20/10/2012 - 14:12 — admin5
    รายละเอียด: 

    (ต่อเนื่องถึงปี 35,36)
    นักวิจัย/สถาบัน
    นายวิชา หมั่นทำการ
    ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
    อ.เมือง จ.นครปฐม

    งบปี พ.ศ.: 
    2535

    เอกสารประกอบ

    เอกสารเผยแพร่: 
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    โรงเรือนปศุสัตว์สำเร็จรูปสำหรับเลี้ยงหมู

    พ, 17/10/2012 - 12:23 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2555
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     ถังเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ

     อา, 14/10/2012 - 15:27 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน นายปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 179 ม.3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150

     งบปี พ.ศ.: 
     2555
     ภาพประกอบ: 
     ถังเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ
     ถังเลี้ยงแพลงก์ตอนพืชด้วยระบบหลอดไฟฟ้าอัตโนมัติ
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      ชุดอุปกรณ์บำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร

      อา, 14/10/2012 - 15:06 — admin5
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน
      นางจันทิมา ชั่งสิริพร
      ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

      งบปี พ.ศ.: 
      2554
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       ถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักแบบน้ำหมุนเวียน

       อา, 14/10/2012 - 15:02 — admin5
       รายละเอียด: 

       นักวิจัย/สถาบัน
       นายสุวัจน์ ธัญรส
       สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
       179 ม.3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150

       งบปี พ.ศ.: 
       2554
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องกะเทาะและคัดแยกเปลือกกุ้ง

        อา, 14/10/2012 - 14:57 — admin5
        รายละเอียด: 

        นักวิจัย/สถาบัน

        งบปี พ.ศ.: 
        2551

        เอกสารประกอบ

        เอกสารเผยแพร่: 
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องลดปริมาณจุลินทรีย์ในหอยทะเล

        อา, 14/10/2012 - 14:42 — admin5
        รายละเอียด: 

        นักวิจัย/สถาบัน

        งบปี พ.ศ.: 
        2551

        เอกสารประกอบ

        เอกสารเผยแพร่: 
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว