ปศุสัตว์/ประมง

เครื่องผลิตอาหารกุ้งและปลาที่มีขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร

จ, 17/12/2012 - 16:22 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายจุลศิริ ศรีงามผ่อง
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
91 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

งบปี พ.ศ.: 
2546
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องเพาะฟักไข่ปลาระบบปิด

  จ, 17/12/2012 - 16:13 — admin5
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน
  นายบุญธรรม คำแป้น
  วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช
  ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000

  งบปี พ.ศ.: 
  2546
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   แบบจำลองระบบเพาะฟักไข่ ปลาดุกแบบประหยัด

   อ, 20/11/2012 - 10:08 — admin5
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายมานพ กาญจนบุรางกูร
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ.ชลบุรี
   คณะเกษตรศาสตร์บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20210

   งบปี พ.ศ.: 
   2544
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องอบแห้งมูลสัตว์ระบบไฟ้าร่วมกับแสงอาทิตย์

    พ, 14/11/2012 - 13:23 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นางกลอยใจ เชยกลิ่นเทศ (อ.6)
    สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี
    243 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

    งบปี พ.ศ.: 
    2542
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องมือผลิตอาหารหยาบสำหรับโคนมและวิจัยหาสูตรอาหารที่เหมาะสม

     พ, 14/11/2012 - 13:20 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายชนกนันท์ สุขกำเนิด(อ.3)
     ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     123 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

     งบปี พ.ศ.: 
     2542
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      ตู้ฟักไข่แบบใช้ความร้อนจากปุ๋ยหมัก

      พ, 14/11/2012 - 12:48 — admin5
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน
      นายธานินทร์ สังข์น้อย
      วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
      อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

      งบปี พ.ศ.: 
      2542
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องทำหญ้าหมักสุญอากาศแบบเคลื่อนที่ได้

       จ, 05/11/2012 - 11:17 — admin5
       รายละเอียด: 

       นักวิจัย/สถาบัน
       นายชวลิต สัมโน
       วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

       งบปี พ.ศ.: 
       2540
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องทำหญ้าหมักแบบสูญญากาศ

        จ, 05/11/2012 - 10:07 — admin5
        รายละเอียด: 

        นักวิจัย/สถาบัน
        นายชวลิต สัมโน
        วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

        งบปี พ.ศ.: 
        2539
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องสับพืชอาหารสัตว์แห้งและสดเอนกประสงค์สำหรับปศุสัตว์ (เฟส2)

         พ, 24/10/2012 - 16:59 — admin3
         รายละเอียด: 

         (ต่อเนื่องปี 38,39)
         นักวิจัย/สถาบัน
         นายภรต กุญชร ณ อยุธยา
         ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

         งบปี พ.ศ.: 
         2539
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องสับพืชอาหารสัตว์แห้งและสดเอนกประสงค์สำหรับปศุสัตว์ (เฟส1)

          พ, 24/10/2012 - 16:20 — admin3
          รายละเอียด: 

          (ต่อเนื่องปี 38-39)
          นักวิจัย/สถาบัน
          นายภรต กุญชร ณ อยุธยา
          ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

          งบปี พ.ศ.: 
          2538

          เอกสารประกอบ

          เอกสารเผยแพร่: 
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 
          เนื้อหาแหล่งข่าว