โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

เครื่องอบแห้งปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (VCE60)

ศ, 20/10/2017 - 11:43 — admin5
รายละเอียด: 

การพัฒนาเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนประหยัดพลังงาน (heat pump dryer) ที่มีประสิทธิภาพในการอบแห้งสูงกว่าระบบอื่นๆ เนื่องจากเครื่องอบแห้งระบบปั๊มความร้อนทำงานโดยมีคอยล์ร้อน(Condenser Heating) ในการทำความร้อนเพื่อใช้ในการอบแห้งหรือระเหยน้ำออกจากวัตถุดิบ และมีคอยล์เย็น(Evaporator Condensing) เพื่อใช้ในการกลั่นน้ำออกจากอากาศที่มีความชื้น อากาศที่ออกมาจากคอยล์เย็นจะวนกลับไปยังคอยล์ร้อนและเข้าไปยังห้องอบแห้งอีกครั้ง ซึ่งเป็นอากาศที่มีความชื้นต่ำ มีความสามารถในการดึงน้ำออกจากวัตถุดิบสูง 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อถนอมวัตถุดิบสดให้สามารถเก็บไว้ได้ในระยะเวลาที่นานขึ้นและมีคุณภาพสูง เพื่อแก้ไขปัญหาวัตถุดิบราคาตก เนื่องจากสินค้าล้นตลาด

2.   เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในชุมชน

3.   เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความสามัคคี ให้กับคนในชุมชน

งบปี พ.ศ.: 
2560
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  จำหน่ายเชิงพาณิชย์
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ราคาเครื่องจักร: 
  250000
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม (VCE60)

  ศ, 20/10/2017 - 11:12 — admin5
  รายละเอียด: 

  พัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติเพื่อการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Machining Center) เพื่อสนับสนุนในธุรกิจแฟร์นไชน์และกิจการร้านอาหารในเครือของบริษัท และเพื่อการจำหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ โดยร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาในการวิจัยพัฒนาและผลิตเครื่อง FMC ซึ่ง BBC จะเป็นผู้ร่วมลงทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) และดำเนินการหาช่องทางการตลาดเพื่อจัดจำหน่ายและให้บริการเช่าซื้อเครื่องจักร โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและผลิตเครื่อง FMC ที่มีลักษณะเป็นโมดูล ดังนี้

  1)    โมดูล FMC-NRT (FMC Noodle Robot) สำหรับการปรุงรสก๋วยเตี๋ยว 

  2)    โมดูล FMC-BRT (FMC Beverage Robot) สำหรับการทำเครื่องดื่ม 

  งบปี พ.ศ.: 
  2560
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ระดับ: 
   ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
   กลุ่มเป้าหมาย: 
   ภาคอุตสาหกรรม
   ราคาเครื่องจักร: 
   450000
   ภาพหน้าปก: 

   โปรแกรมการทำนายปริมาณน้ำฝนแบบล่วงหน้ามากกว่า 1 เดือน

   จ, 09/10/2017 - 18:01 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   MTEC

   งบปี พ.ศ.: 
   2560
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ต้นแบบแขนหุ่นยนต์ collaborative robot

    จ, 09/10/2017 - 17:56 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา
    ดร.จอมขวัญ มั่นแน่ MTEC

    งบปี พ.ศ.: 
    2559
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องปอกเปลือกสับปะรด(VCE60)

     พ, 04/10/2017 - 14:38 — admin5
     รายละเอียด: 

                โครงการการพัฒนาเครื่องปอกเปลือกสัปปะรด

     Development of a Pine Apple Peeler

        

                                     พัฒนาผลิตเครื่องปอกเปลือกสับปะรดที่สามารถทำการปอกเปลือกสับปะรดได้กับทุกขนาดของสัปปะรดโดยใช้ระบบ Automation เข้ามาช่วยในการทำงานกล่าวคือการนำกระบวนการคัดขนาดเข้ามารวมด้วยกับเครื่องปอกเปลือกฯ และจะพัฒนาให้เครื่องปอกเปลือกฯดังกล่าวมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานตามมาตรฐานสากลในรูปแบบของเครื่องจักรกลในการผลิตอาหารที่ถูกต้องสุขลักษณะออกจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยต้องการพัฒนาเครื่องปอกเปลือกสับปะรดดังกล่าวให้มีขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งานกับตลาดงานบรรจุกระป๋องของประเทไทย ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องการพัฒนาให้เครื่องปอกเปลือกสับปะรดดังกล่าวมีความแข็งแรง กะทัดรัด และสวยงาม ตลอดจนสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย

      

      

     งบปี พ.ศ.: 
     2560
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ระดับ: 
      ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
      กลุ่มเป้าหมาย: 
      ภาคอุตสาหกรรม
      ราคาเครื่องจักร: 
      1500000
      ภาพหน้าปก: 

      ระบบลิฟท์เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพักอาศัย(VCE60)

      พ, 04/10/2017 - 14:12 — admin5
      รายละเอียด: 

      ระบบลิฟท์เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุสำหรับบ้านพักอาศัย

           (Elevators for the elderly)

      โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2560

                        ระบบลิฟต์ ที่พัฒนาขึ้นมานี้ จะใช้การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า แบบไม่มีห้องเครื่อง ทำให้ 

                 ลิฟท์มีขนาดเล็กสามารถติดตั้งในบ้านพักอาศัยได้ ประหยัดพลังงาน การบำรุงรักษาต่ำ ทำงานเงียบ มี

                 ความทนทานสูง สวยงามเหมือนเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน ประกอบติดตั้งได้ง่าย

       

      งบปี พ.ศ.: 
      2560
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ระดับ: 
       ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
       กลุ่มเป้าหมาย: 
       ประชาชนทั่วไป
       ราคาเครื่องจักร: 
       200000
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก(VCE60)

       พ, 04/10/2017 - 11:42 — admin5
       รายละเอียด: 

       เครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็ก

       (Small Plastic Injection Machine)

       โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2560

       พัฒนาเครื่องฉีดพลาสติกขนาดเล็กที่เหมาะสมกับระบบอุตสาหกรรม SME หรือการผลิตชิ้นงานต้นแบบที่มีจำนวนไม่มากแต่มีความหลากหลายรูปแบบ  เพื่อรองรับกับการพัฒนาสู่ไปสู่ยุค Industry 4.0  โดยที่ใช้ชิ้นส่วนหลักในการผลิตและประกอบในประเทศเพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยี  และช่วยพัฒนานักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานให้มีความรู้และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมขึ้นใช้ในประเทศได้ 

       งบปี พ.ศ.: 
       2560
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ระดับ: 
        ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
        กลุ่มเป้าหมาย: 
        SME
        ราคาเครื่องจักร: 
        300000
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง(VCE60)

        พ, 04/10/2017 - 11:08 — admin5
        รายละเอียด: 

        เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์ความเร็วสูง

        (Beverage Fault Rejection)

        โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2560

        เครื่องคัดแยกแก้วบรรจุภัณฑ์เป็นการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งได้รับพัฒนาโดยใช้หลัวิศวกรรมในการออกแบบชิ้นส่วนทางกล และการนำซอฟต์แวร์ประยุกต์มาพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและคัดแยกข้อบกพร่องของแก้วบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการหลอมมาแล้ว ซึ่งการตรวจสอบและคัดแยกดังกล่าวจะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการหลอมได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทางด้านพลังงาน

        หลักการทำงานของเครื่องคือเครื่องจักรจะทำการตรวจสอบแก้วบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานด้วยการทำงานของระบบเซ็นเซอร์ที่มีความไวสูง (Optical Inspection Systems) และนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลโดยเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของโรงงาน จากนั้นแก้วบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะถูกแยกออกจากสายพานการผลิต ซึ่งการคัดแยกออกจากสายพานการผลิตเป็นการทำงานของเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางกลที่มีความแม่นยำ ฟังก์ชั่นการทำงานสามารถเพิ่มหรือลดรูปแบบงานทีมีข้อบกพร่องด้วยผู้ใช้ได้เอง สามารถเก็บข้อมูลจำนวนการผลิตแบบต่อเนื่อง (Real time monitoring) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์การผลิต

         

         

        งบปี พ.ศ.: 
        2560
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ระดับ: 
         ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
         กลุ่มเป้าหมาย: 
         ภาคอุตสาหกรรม
         ราคาเครื่องจักร: 
         2000000
         ภาพหน้าปก: 

         หุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้ (VCE60)

         พ, 04/10/2017 - 10:50 — admin5
         รายละเอียด: 

         หุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้

              (Walker Exoskeleton Robotic)

         โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจำปีงบประมาณ 2560

          

          

         พัฒนาโดยการติดล้อหุ่นยนต์กายภาพบำบัดเคลื่อนที่ได้ที่ช่วยทรงตัวได้ด้านหลังของหุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้เพื่อความมั่นใจในการใช้งานและความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยที่ใช้งานอีกทั้งยังมีจอแสดงผลที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลในการเดินว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างและยังแก้ความเบื่อได้ด้วยการมีเกมที่ขยับตามการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยอีกด้วยส่งผลให้ผู้ป่วยลดความเครียดและสนุกไปกับมันทำให้อยากที่จะกายภาพบำบัดมากขึ้นหรือบ่อยขึ้น และยังแบ่งเบาหน้าที่ของนักกายภาพบำบัดในประเทศไทยได้อีกมากเนื่องจากจะลดราคาเช่าใช้งานให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้มากยิ่งขึ้น

          

         ผู้ร่วมโครงการ 

          ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้าโครงการ) 

                ชื่อ-นามสกุล  นายปรีชา  เต็มพร้อม   ตำแหน่ง  นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย           

                สมาคมเครื่องจักรกลไทย                                                                                     

           ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ (ผู้ผลิตเท่านั้น) 

                ชื่อ-นามสกุล  นาย อนุชิต  นาคกล่อม  ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายขาย 

                บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด             

          

         งบปี พ.ศ.: 
         2560
         ภาพประกอบ: 
         หุ่นยนต์กายภาพบำบัดแบบเคลื่อนที่ได้ (VCE60)
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ระดับ: 
         ทดลองตลาด
         กลุ่มเป้าหมาย: 
         ภาคอุตสาหกรรม
         ราคาเครื่องจักร: 
         1500000
         ภาพหน้าปก: 

         โครงการพัฒนาสร้างเครื่องเจาะด้วยคลื่นไมโครเวฟ

         พ, 03/08/2016 - 15:00 — admin3
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา

         งบปี พ.ศ.: 
         2559
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 
          เนื้อหาแหล่งข่าว