โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการเครื่องคัดแยกมะขามปนเปื้อนอัตโนมัติด้วยระบบรังสียูวีและการวิเคราะห์ภาพ

พ, 03/08/2016 - 14:59 — admin3
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2559
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการเครื่องนับจำนวนลูกกุ้งจากบ่ออนุบาลโดยวิธีการประมวลผลภาพ

  พ, 03/08/2016 - 14:58 — admin3
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ราคาเครื่องจักร: 
   200000
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการพัฒนาสร้างระบบล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ

   พ, 03/08/2016 - 14:57 — admin3
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2559
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์อุตสาหกรรมขนาดเล็กเพื่อการเคลื่อนย้ายและประกอบชิ้นงาน

    พ, 03/08/2016 - 14:57 — admin3
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2559
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     โครงการพัฒนาสร้างระบบเผากำจัดควันเพื่อธุรกิจอาหาร (The support heating unit for smokeless food business)

     พ, 03/08/2016 - 14:56 — admin3
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2559
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ประกอบชิ้นส่วนนาฬิกา

      พ, 03/08/2016 - 14:55 — admin3
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา

      งบปี พ.ศ.: 
      2559
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรสำหรับการผลิต PCBA ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

       พ, 03/08/2016 - 14:55 — admin3
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา

       งบปี พ.ศ.: 
       2559
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ราคาเครื่องจักร: 
        300000
        ภาพหน้าปก: 

        โครงการพัฒนาสร้างโครงรถบัสไฟฟ้าชนิดโมโนคอคเพื่อการผลิตภายในประเทศ

        พ, 03/08/2016 - 14:54 — admin3
        รายละเอียด: 

        ผู้พัฒนา

        www.tev.co.th

        งบปี พ.ศ.: 
        2559
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         โครงการพัฒนาสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบต้นทุนต่ำ

         พ, 03/08/2016 - 14:53 — admin3
         รายละเอียด: 

         ผู้พัฒนา

         งบปี พ.ศ.: 
         2559
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          โครงการพัฒนาสร้างระบบการทำความเย็นแบบดูดซับความร้อนที่ทำงานด้วยแหล่งพลังงานความร้อนอุณหภูมิต่ำ

          พ, 03/08/2016 - 14:41 — admin3
          รายละเอียด: 

          ผู้พัฒนา

          งบปี พ.ศ.: 
          2559
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว