เครื่องแกะเนื้อลำไยอบแห้ง

จ, 05/08/2013 - 11:20 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายเกรียงไกร ธารพรศรี

ผู้ใช้ วิสาหกิจชุมชนฉิมพลีวัน จ.เชียงใหม่

งบปี พ.ศ.: 
2556
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: