ชิ้นส่วนขุดดินของเครื่องจักรกลการเกษตร

จ, 26/02/2018 - 14:19 — sysadmin
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา ว่าที่ร้อยโทบัญชา หนูเล็ก

รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

(สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง)

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: