เครื่องหยอดเมล็ดผักในถาดเพาะกล้า

พ, 01/08/2018 - 10:58 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่2

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: