ชุดเครื่องมือแกะกลีบกระเทียม

จ, 17/12/2012 - 16:11 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายบัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คณะวิศวกรรมแบอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต.หนองหาร อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

งบปี พ.ศ.: 
2546
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: