เครื่องผ่ามะพร้าวอ่อน

จ, 17/12/2012 - 16:24 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน
นายสาทิป รัตนภาสกร
ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กทม. 10520

งบปี พ.ศ.: 
2546
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: