มีดกรีดยางพาราแบบปรับตั้งและเปลี่ยนใบมีดได้

พฤ, 05/09/2013 - 14:53 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายเกรียงศักดิ์ งามแสน
41 หมู่ 15 ต.ชานุมาน
อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
37210

งบปี พ.ศ.: 
2556

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: