เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ

เครื่องขึ้นรูปโพลิเมอร์ขนาดใหญ่สามมิติ

ศ, 19/06/2015 - 13:46 — admin5
รายละเอียด: 

     เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโพลิเมอร์ขนาดใหญ่ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

บริษัทผู้ผลิต   บริษัท บางกอก บลูโอเชี่ยน จำกัด

บริษัทผู้ใช้     ห้างหุ้นส่วนจำกัด มอค อัพ แมน  

 

 

แนวโน้มการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งดูได้จากมีผู้นำสินค้าจากต่างประเทศที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์สามมิติมาจำหน่ายเป็นจำนวนมาก และ มีการแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีการพิมพ์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีผู้ผลิตรายใด สามารถผลิตเครื่องพิมพ์สามมิติขนาดใหญ่ เพื่อจำหน่ายได้และราคาเครื่องพิมพ์สามมิติ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาสูงมาก

มอค อัพ แมน เป็นผลิตชิ้นส่วน ,ต้นแบบ  ที่มีขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่มาก โดยเมื่อเริ่มแรกได้ใช้การขึ้นรูปด้วยมือแล้วใช้งาน เครื่อง CNC ในการขึ้นรูป จนปัจจุบันใช้เครื่องพิมพ์สามิติขนาดเล็ก สร้างต้นแบบ แล้วนำมาต่อกันด้วยความร้อน ซึ่งเสียเวลาในการประสาน และ ลบรอยต่อ จึงมีความคิดที่จะใช้งานเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ แต่เมื่อตรวจสอบราคา แล้วพบว่า ไม่มีสินค้าเหล่านี้จำหน่ายในไทย และ ถ้าสั่งนำเข้ามาราคาจะสูงมากเกินความสามารถที่จะซื้อ 

 

คุณลักษณะของเครื่อง

เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานโพลิเมอร์ขนาดใหญ่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยส่วนประกอบหลักดังนี้

1.       ชุดคอมพิวเตอร์ประมวลผล

เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมสำหรับออกแบบ และโปรแกรมสร้างโค๊ด เพื่อให้เครื่องจักรทำงาน

2.       ชุดป้อนเส้นโพลิเมอร์

เป็นชุดเก็บเส้นโพลิเมอร์ ต่อด้วยท่อพลาสติกอ่อน มีระบบป้องกันสายพันกัน

3.       ชุดหัวฉีด

ประกอบด้วยหัวฉีดที่ปรับค่าได้ ตั้งแต่ 0.1 – 0.6 มม. มีฮีทเตอร์ให้ความร้อนและพัดลมระบายความร้อน

4.       ชุดแท่นยึดชิ้นงาน

ประกอบด้วยแผ่นให้ความร้อนอยู่ใต้ฐานที่ทำจากเซรามิค สามารถปรับระดับได้เพื่อแก้ปัญหางานหลุดออกจากฐาน

5.       ชุดขับเคลื่อนแกน X Y Z

ประกอบไปด้วยชุดอิเลคทรอนิคส์ควบคุมการเคลื่อนที่ของแต่ละแกนโดยส่งกำลังจากมอเตอร์ไปยัง

บอลสกรู แล้วทำการขับเคลื่อนแกนโดยทั้งหมดจะแยกอิสระออกจากกัน

6.       แผงควบคุมการทำงาน

          เป็นแผงควบคุมการทำงานทั้งหมด สั่งให้เครื่องเคลื่อนที่ สั่งให้อุ่นแผ่นความร้อน หรือหัวฉีด สั่งปลดงาน

เป็นศูนย์กลางการควบคุมเครื่อง

รายละเอียดข้อกำหนด ( Specification )

ค่า/หน่วย

1.มิติ  (ขนาด / น้ำหนัก)

            มิติ : 1,000 x 1,000 x 1,500  มิลลิเมตร

            น้ำหนัก ประมาณ 400 กิโลกรัม

           พื้นที่ทำงาน 600 x 600 x 600  มิลลิเมตร

           ความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ 150 mm/s

            ความเร็วสูงสุดในการขึ้นรูป 100 mm/s

            กระแสไฟฟ้า 220 Volt, 50 Hz

            โปรแกรมในการออกแบบสามมิติ Rhinoceros 5.0

           ราคาของเครื่องจักร ประมาณ 800,000 บาท

1000 x 1000 x 1500 มิลลิเมตร / 400 กิโลกรัม

2.กำลังงานด้าน Input

220V / 80W

3.ความสามารถในการทำงานของเครื่องที่สามารถชี้วัดเชิงปริมาณ

    3.1 สามารถขึ้นรูปโพลิเมอร์ได้ใหญ่สุด 60x60x60 cm.

    3.2 สามารถขึ้นรูปโพลิเมอร์ได้หลายชนิด ABS,PLA, rubber, wood powder polymer matrix

    3.3 ความคลาดเคลื่อนของผิวงานน้อยกว่า 100 ไมโครเมตร และความคลาดเคลื่อนของตำแหน่ง น้อยกว่า 200 ไมโครเมตร

    3.4 ความเร็วสูงสุดในการขึ้นรูป 100 mm/s

    3.5 ความเร็วสูงสุดในการเคลื่อนที่ 150 mm/s

 

4.มาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบ เช่น มอก. , ISO หรือมาตรฐานอื่นที่มีใช้ในโรงงาน

     ทำการวัดขนาดเครื่องโดยใช้แถบวัด และทำการตรวจสอบความละเอียดของชิ้นงานด้วย เวอร์เนียดิจิตอล และไมโครมิเตอร์ ทำการตรวจสอบตำแหน่งภายในชิ้นงานด้วยเครื่อง CMM

5.เครื่องมือวัดและทดสอบ

   ทำการวัดโดยการทดสอบขนาดเบื้องต้นของเครื่องทำการวัดความเบี่ยงเบนของเครื่อง จากนั้นทดลองพิมพ์ชิ้นงานขนาดต่างๆ เพื่อนำมาวัดขนาดชิ้นงานที่ได้

Measure tape (1mm.)

Venier Digital Gauge (0.01 mm.)

Micrometer(0.001)CMM(0.001mm)

 

หลักการทำงานของเครื่อง

          การทำงานของเครื่องจักร เริ่มจากการออกแบบชิ้นงานในคอมพิวเตอร์ ทำการวิเคราะห์ชิ้นงานว่ามีจุดบกพร่องในการขึ้นรูปหรือไม่ หลังจากนั้นนำแบบที่ได้ไปทำการแปลงเป็นรหัสจี (G code) เพื่อสั่งให้เครื่องจักรทำงานตามรูปแบบที่กำหนด ทำการกำหนดตัวแปรในการขึ้นรูป กำหนดความหนาชิ้นงาน ความละเอียดในการขึ้นรูป หลังจากนั้นทำการ เปิดเครื่อง ทำการอุ่นแผ่นความร้อนที่ด้านล่างเพื่อให้การยึดติดชิ้นงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ทำการใส่ม้วนเส้นพลาสติก ร้อยเส้นโพลิเมอร์ผ่านท่ออ่อน ร้อยไปยังหัวฉีด ทำการอุ่นหัวฉีด แล้วใส่เส้นโพลิเมอร์ ทำการโหลดโปรแกรมที่ได้ทำไว้ ทำการเดินเครื่อง เมื่อเครื่องทำงานเสร็จแล้ว ทำการลดอุณหภูมิของแผ่นความร้อน ด้วยการปิดตัวทำความร้อน หลังจากนั้น จึงแกะชิ้นงานออกจากแท่นเครื่อง

 

สรุปผลการดำเนินงาน

·     ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักร

-             ได้ออกแบบเสร็จสมบูรณ์ 100 %

·     ดำเนินการผลิตชิ้นส่วน

-              ทำการผลิตชิ้นส่วนของตัวเครื่องเสร็จสมบูรณ์ 100%

·     ประกอบ และทดสอบ

-             ทำการประกอบเสร็จสมบูรณ์ 100% 

·     แก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพ

-             ทำการแก้ไข และปรับปรุงประสิทธิภาพเสร็จสมบูรณ์ 100%

·     ส่งมอบเครื่อง

-             ทำการส่งมอบเครื่องและคู่มือการใช้งานให้กับผู้ประกอบการ

 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข

เนื่องจากเป็นเครื่องขนาดใหญ่ในการทำงานของเครื่องมีปัญหาในการปรับตั้ง Firmware และความเร็วในการเคลื่อนที่ของแกนต่างๆ และอัตราการป้อนเส้นพลาสติกให้สัมพันธ์กัน ทำได้ยาก ต้องมีการทดลองปรับค่าต่างๆเพื่อให้ได้การทำงานที่สมดุล และได้ชิ้นงานที่ดี มีขนาดของชิ้นงานที่ถูกต้องแม่นยำ จึงต้องทำการออกแบบการทดลอง และบันทึกค่าผลการทดลองเพื่อให้ได้ผลออกมาดีที่สุด ซึ่งใช้เวลาในการทดลองประมาณสองสัปดาห์เพื่อปรับค่าให้เหมาะสม

งบปี พ.ศ.: 
2558
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องแกะสลักลายนูนต่ำด้วยเลเซอร์ บนผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออก

  พฤ, 21/08/2014 - 11:10 — admin5
  รายละเอียด: 

  เครื่องแกะสลักลายนูนต่ำด้วยเลเซอร์ บนผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออก

              ปัจจุบันการทำจำหน่ายผลิตภัณฑ์แกะสลักมีการแข่งขันกันเรื่องราคาและ เวลาการส่งมอบ ประกอบกับ ต้องมีการออกแบบให้โดดเด่นกว่าคู่แข่ง แต่เครื่อง ซีเอ็นซี ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเกิดปัญหาในการตัดชิ้นงาน ซึ่งไม่สามารถตัดมุมแหลมได้ และมีรอยขุ่นขาวเมื่อทำการตัดอะคลิลิก อีกทั้งยังใช้เวลานานในการตัดชิ้นงาน ดังนั้นจึงได้ออกแบบเครื่องแกะสลักลายนูนต่ำด้วยเลเซอร์ บนผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งออก ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งช่วยให้การแกะสลักและตัดงานนั้นสามารถเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้า ในราคาเท่าเดิม และผลิตได้ทันตามคำสั่งซื้อของลูกค้า

             

  คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

  1. สามารถแกะสลักลวดลาย , ตราสัญลักษณ์, หรือ หมายเลขชิ้นส่วนลงบนชิ้นงานที่มีลักษณะแบนราบและเป็นทรงกระบอก

  2. ออกแบบลวดลายด้วยโปรแกรมสามมิติ

  3. ควบคุมโปรแกรมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์

  4. สามารถเขียนลวดลาย หรือ ตราสัญลักษณ์ ลงบนชิ้นงานได้อย่างแม่ยำและสวยงาม

  5. สามารถตัดมุมแหลมได้ และมีรอยขุ่นขาวเมื่อทำการตัดอะคลิลิก

  6. สามารถทำงานได้รวดเร็วและประหยัดเวลา

   

  หลักการทำงานและจุดเด่น

              การทำงานเริ่มจากทำการออกแบบลวดลายด้วยโปรแกรมสามมิติ หลังจากนั้นทำโปรแกรมควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ , นำชิ้นงานมาวางบนแท่นหมุน ทำการตั้งศูนย์กลางให้แก่ชิ้นงาน หลังจากนั้นกดปุ่มที่ชุดควบคุมให้ โปรแกรมทำงาน มอเตอร์ทำงานตามคำสั่งของโปรแกรม ชุดเขียนลายจะเริ่มวาดลายลงบนชิ้นงานจนเสร็จ ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถเขียนลวดลาย หรือ ตราสัญลักษณ์ ลงบนชิ้นงานได้อย่างแม่ยำและสวยงาม ทำให้สินค้ามีความเป็นเอกลักษณ์ ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้

   

  พัฒนาโดย                      สถาบันไทย-เยอรมัน

                                      700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57

                                      ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000                             

                                      โทรศัพท์ : 038-215088-44

                                      โทรสาร : 038-743464

                                      ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-784464

                               Email: Marketing@tgi.or.th

   บริษัทที่ร่วมโครงการ     บริษัท บางกอก บลูโอเชี่ยน จำกัด

                                      705/39 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม

                                      เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

                                      โทรศัพท์ 02-4056508

                                      โทรสาร  02-4056508                              

                                      Email: thaibbocean@gmail.com 

   

  ราคาเริ่มต้นที่  หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัทได้โดยตรง

  พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อผลักดันสู่ตลาด AEC

  ประจำปีงบประมาณ 2557

  งบปี พ.ศ.: 
  2557
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   แขนหุ่นยนต์ประเภทสการาสำหรับสายการผลิตอุตสาหกรรม

   ศ, 25/10/2013 - 16:02 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2556

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องป้อนแผ่นเหล็กอัตโนมัติแบบเอ็นซี

   พ, 07/11/2012 - 10:16 — admin5
   รายละเอียด: 

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   ผู้ดำเนินโครงการ
   บริษัท มัลติโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   ที่อยู่ 123/2 หมู่ 2 ตำบล มาบโป่ง อำเภอ พานทอง
   จังหวัด ชลบุรี 20160
   Tel. 02-9282215-6, 02-9002918-9
   Fax. 038-263019
   อีเมล์ : peeraphongfu@yahoo.com
   Website : -

   งบปี พ.ศ.: 
   2555

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ระบบนำร่องอัตโนมัติสำหรับเครื่องเชื่อม

   พ, 07/11/2012 - 09:24 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้ดำเนินโครงการ
   บริษัท โกลบอลสตาร์เทคโนโลยี จำกัด
   131 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1 ห้อง 209
   ถนน พหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
   อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
   โทรศัพท์: 081-906-6393
   E-mail Chatree.h@gmail.com
   Website http://www.gobal-star-tech.com

   งบปี พ.ศ.: 
   2554

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัติโนมัติ

   พฤ, 18/10/2012 - 18:35 — admin5
   รายละเอียด: 

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
   ผู้ดำเนินโครงการ นายปิโยรส คงช่วย
   บริษัท ออลล์เมนท์ อินโนเวชั่นจำกัด
   ที่อยู่ 31/81 ม.6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
   โทรศัพท์: 02-9500078 โทรสาร: 02-9500078
   E-mail piyorot@allmentonline.com

   งบปี พ.ศ.: 
   2554

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานหยิบจับวางชิ้นงานและงานตรวจสอบคุณภาพ

   พ, 17/10/2012 - 11:33 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2554
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องโรยปุ๋ยคอกบนจอบหมุน

    ศ, 12/10/2012 - 18:43 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายวิรัตน์ หวังเขื่อนกลาง
    สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
    744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

    งบปี พ.ศ.: 
    2554
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตัน ต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด

     ศ, 21/09/2012 - 17:51 — admin5
     รายละเอียด: 

     เนืองด้วยความตระหนักในวิฤติพลังงานที่มีโอกาศเกิดขึ้นอย่างรุนแรง พลังงานทดแทนจึงเป็นเรื่องที่ได้รับการศึกษาและค้นคว้าพลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างแสงแดด ลม คลื่นน้ำ คือตัวอย่างประเทศพัฒนามีการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมากเพื่อการพัฒนาในขณะที่ประเทศไทย แนวทางที่มีความใกล้เคียงกับวิธีของประเทศเกษตรกรรมและมีโอกาศประสบความสำเร็จในการพัฒนาคือพลังงานจาก ชีวมวลแม้ว่าประเทศไทยมีสักยภาพในการผลิตพลังงานจากชีวมวลอยู่มากแต่ที่ผ่านมามีการส่งเสริมให้นำชีวมวลมาผลิตเป็นเชื่อเพลิงและมีประสิทธิภาพยังคงมีไม่มากนักสาเหตุหนึ่งอาจเนื่องมาจากเครื่องจักรที่ใช้ผลิตอาจจะต้องนำเข้ามมาจากต่างประเทศในขณะที่ศักยภาพการผลิตภายในประเทศยังมีเพียงพอหากได้รับการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานของเครื่องจักรเพื่อให้เหมาะสมกับเครื่องมือเครื่องจักรและทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศ โครงการเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตันต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบด้วยการอัดนี้จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนและสร้างเครื่องจักรได้โดยพึ่งพาตนเองได้โดยใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ที่ผลิตและหาซื้อได้ภายในประเทศ

     งบปี พ.ศ.: 
     2551
     ภาพประกอบ: 
     เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตัน ต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด
     เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตัน ต่อชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด

     เอกสารประกอบ

     เอกสารเผยแพร่: 
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 
     ภาพประกอบ: 

     รถขนชิ้นส่วนวัสดุ/ชิ้นงานขับเคลื่อนอัตโนมัติ

     พฤ, 19/07/2012 - 19:20 — admin
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2553
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว