เครื่องจักรกลระบบอัตโนมัติ

โครงการพัฒนาสร้างระบบล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์อัตโนมัติ

พ, 03/08/2016 - 14:57 — admin3
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2559
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องขึ้นรูปและอบขนมแบบต่อเนื่อง

  พ, 03/08/2016 - 14:36 — admin3
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา อ.ชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 086 3053869

  งบปี พ.ศ.: 
  2559
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ราคาเครื่องจักร: 
   350000
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการสังเคราะห์ผงโพลิเมอร์ด้วยเลเซอร์

   จ, 02/05/2016 - 15:30 — admin5
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2559
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องบัดกรีอัตโนมัติ

    จ, 02/05/2016 - 15:14 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2559
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     หุ่นยนต์ขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ

     ศ, 22/04/2016 - 16:20 — admin5
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา  หุ่นยนต์ขนส่งเคลื่อนที่อัตโนมัติ


       

     งบปี พ.ศ.: 
     2559
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ราคาเครื่องจักร: 
      180000
      สนับสนุนโดย: 
      ญี่ปุ่นขายอยู่ 300,000บ.
      ภาพหน้าปก: 

      หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุประจำบ้าน รุ่น ดินสอ 4.0

      อ, 08/12/2015 - 16:24 — admin5
      รายละเอียด: 

      ผู้พัฒนา : คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

      ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ : บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด

      งบปี พ.ศ.: 
      2558
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ระดับ: 
       ระดับงานวิจัย
       กลุ่มเป้าหมาย: 
       SME
       ภาพหน้าปก: 

       หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุประจำบ้าน รุ่น ดินสอ 4.0

       อ, 08/12/2015 - 16:15 — kamonwan.s
       งบปี พ.ศ.: 
       2558
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุประจำบ้าน รุ่น ดินสอ 4.0

        อ, 08/12/2015 - 16:12 — kamonwan.s
        งบปี พ.ศ.: 
        2558
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องกัดรวมศูนย์ 5 แกนขนาดเล็ก

         ศ, 19/06/2015 - 13:50 — admin5
         รายละเอียด: 

         .1.เครื่องกัดรวมศูนย์ 5 แกนขนาดเล็ก

             บริษัทผู้ผลิต   บริษัท สแกนเนอร์สสามมิติ (ประเทศไทย) จำกัด

          

         การใช้เครื่องจักร 5 แกนในประเทศไทยยังใช้กันในวงจำกัด เนื่องจากเครื่องมีราคาสูงและการใช้งานต้องการความรู้หลายด้าน ทั้งเรื่องความเข้าใจการทำงานของเครื่อง การยึดจับงานให้เหมาะสม การสร้างคำสั่งการเดินกัด เป็นต้น  จึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิมโดยสร้างเครื่องกัดแบบ 5 แกนประเภท CNC โดยคุณลักษณะของเครื่องจะสามารถกัดโลหะได้ เพื่อเพิ่มวงการๆใช้งานให้กว้างขึ้น ขยายผลทางการตลาด แต่จะยังคงทำเครื่องขนาดเล็กเพื่อใช้งบประมาณไม่สูงมากและควบคุมการออกแบบ การผลิต การตรวจสอบความถูกต้องได้งาย โดยใช้เครื่องมือในประเทศที่มีอยู่ และเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อขยายผลสร้างเครื่องขนาดใหญ่ต่อไป

         คุณลักษณะของเครื่อง

         1. สามารถกัดโลหะและอโลหะได้ เช่น Titanium,Steel,Aluminium,Brass,Zirconia,Plastic,Wood

         2. Spindle เป็นแบบ High Speed ความเร็วสูงสุดถึง 15,  000 รอบหรือมากกว่า กำลังขับ 1.5 Kwatts หรือมากกว่า

         3. สามารถเปลี่ยนมีดกัดระหว่างการทำงานได้ โดยมีส่วนเก็บมีดกัด ได้ 6 stations

         4. สามารถกัดงานได้ทั้งแบบ 3 แกน,4 แกน,5 แกนแบบ Positioning และ 5 แกนแบบ Simultaneous

         5. มีระบบน้ำหล่อเย็น ระบบลม เพื่อระบสายความร้อนชิ้นงาน

         6. สามารถกัดงานได้ตลอดต่อเนื่อง 20-22 ชั่วโมงต่อวัน

         การทำงานของเครื่อง

         การทำงานของเครื่องฯ ควบคุมโดยระบบควบคุม หน้าจอและคอนโทรลพาแนล โดยเมื่อเปิดเครื่องแล้วเครื่องจะเริ่มต้นระบบการทำงานและให้เรายึดจับงานไว้ที่จานจับงาน ทำโปรแกรม NC Data จาก CAM Software ภายนอกนำเข้ามาใส่ในระบบคอนโทรลเพื่อจะวิ่งกัดงานตามโปรแกรมเหล่านั้น และเราเตรียมมีดกัดที่ต้องใช้ไว้ในที่เก็บมีดกัด ระบบจะทำงานตามโปรแกรมจนเสร็จ กัดชิ้นงานที่ต้องการออกมาโดยสามารถพลิกกัดชิ้นงานได้แบบ 5 แกน กัดโดยรอบตัวหรือกัดด้านหน้าด้านหลังได้โดยกัด Undercut ได้ ทั้งนี้มีเทคนิคการยึดจับงานด้วย การกัดงานประกอบด้วยการกัดหยาบ การกัดกึ่งละเอียด และการกัดละเอียดขั้นสุดท้าย  สามารถกัดได้ทั้งโลหะ และอโลหะ โดยเปลี่ยนมีดกัด และรูปแบบการกัดงาน  เครื่องจักรจะต่อเข้ากับระบบ Power supply และระบบลมที่มีแรงดันตามที่กำหนด มีถังเก็บน้ำหล่อเย็นด้านใต้เครื่อง มีระบบหมุนเวียนของเหลว และการกรองเศษที่เกิดจากการกัด เครื่องสามารถตั้งภายในอาคารสภาพแนวออฟฟิศหรือใน Workshop ได้

         งบปี พ.ศ.: 
         2558
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องนับฝาพลาสติกอัตโนมัติแบบไหลตก

          ศ, 19/06/2015 - 13:49 — admin5
          รายละเอียด: 

          .1.       เครื่องนับและตรวจเช็คฝาพลาสติกทรงกลมโดยใช้กล้อง

           บริษัทผู้ผลิต   บริษัท มหาธานีอุตสาหกรรม จำกัด

           บริษัทผู้ใช้      บริษัท เอแอนด์เอส พลาสแพค จำกัด

           

                                                                    

                                                                      เนื่องจากฝาพลาสติกเป็นชิ้นงานที่สำคัญชิ้นหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ และมีการผลิตเป็นจำนวนมากด้วยเครื่องฉีดพลาสติก และผู้ผลิตทั้งหมดนั้นจะต้องทำการนับจำนวน และตรวจเช็คคุณภาพ เพื่อเก็บเป็นข้อมูลของฝ่ายผลิต ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ และฝ่ายคงคลัง จนไปถึง จัดส่ง ซึ่งในปัจจุบันนั้น มีทั้งแบบชั่งด้วยน้ำหนัก และใช้แรงงานคนในการนับและตรวจสอบคุณภาพฝา

                          ในกรณีใช้ตราชั่งเนื่องจากว่าฝาพลาสติกนั้นมีน้ำหนักเบามากเมื่อเทียบกับค่าผิดพลาดของตราชั่งต่าง ๆ ทำให้มีความคาดเคลื่อนของจำนวนฝาอยู่ตลอด แม้กระทั้งใช้แรงงานคนนั้นก็ยังไม่สามารถนับและตรวจเช็คคุณภาพของฝาได้อย่างแม่นจำ ทำให้ผู้ผลิตนั้นไม่สามารถได้ข้อมูลที่ชัดเจน และเสียเปรียบทางการค้าให้กับลูกค้าที่มาซื้อฝา

          คุณลักษณะของเครื่อง

           

          รายการ

          รายละเอียด

          ขนาดฝาที่สามารถตรวจนับ

          20 mm-38 mm

          จำนวนกล้องตรวจเช็ค

          1 จุด

          ขนาดกระบะสำรองฝา

          ประมาณ 5000 ฝา

          กำลังไฟฟ้าสูงสุด

          1.5 kw

          จุดคัดแยกฝา

          2 จุด

          ความสามารถในการนับและตรวจ

          350 ฝา/นาที

          ขนาดเครื่องจักร (กว้างXยาวXสูง)

          1000 mm X 3000 mm X 2700 mm

          น้ำหนักเครื่องจักร

          500 kg

           

          การทำงานของเครื่อง

          เครื่องนับฝาจะมีกระบะใส่ฝาเพื่อให้ผู้ใช้ทำการเทฝาพลาสติกลงไป และมีสายพานลำเลียงซึ่งมีลักษณะคล้ายตีนตะขาบซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งสายพานชนิดนี้จะออกแบบมาเพื่อให้ฝามีลักษณะหงายในทิศทางเดียวกันเพื่อง่ายต่อการตรวจเช็ค สายพานจะลำเลียงฝาขึ้นสู่ด้านบนที่มีลักษณะในการพลักฝาให้ไปด้านข้างที่เป็นถาดรองรับ และถาดรองรับฝานั้นจะทำการเรียงฝาให้เป็นแถวเดียว ฝาจะถูกลำเลียงไปยังจานแบ่งซึ่งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อแบ่งฝาให้แยกห่างกันเท่า ๆ กัน เพื่อให้กล้องตรวจคุณภาพที่ห้องตรวจสอบคุณภาพฝาพลาสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และที่ปลายทางของสายพานลำเลียงจะมีเซ็นเซอร์นับฝา สามารถที่จะตั้งค่าความเข้มของเซ็นเซอร์ผ่านทางจอภาพสั่งการ เพื่อให้นับฝาพลาสติกได้หลากหลายสีตามที่ผู้ใช้ต้องการได้

           

          งบปี พ.ศ.: 
          2558
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว