หัตถกรรม

เครื่องเจาะรูขวานโลหะ

จ, 05/08/2013 - 11:21 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายธีทัต ดลวิชัย ผู้ใช้ กลุ่มตีเหล็กทำขวานเจาะ จ.นครราชสีมา

งบปี พ.ศ.: 
2556
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติในงานบาติก

  จ, 05/08/2013 - 11:07 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา นายสุทธิพร คงเพ็ชร วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี

  ผู้ใช้ กลุ่มผ้าบาติก หัตถศิลป์ดินไทย จ.ชลบุรี

  งบปี พ.ศ.: 
  2556
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องผสมนวดดินแบบต่อเนื่องสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ

   ศ, 16/11/2012 - 14:00 — admin5
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายบรรชา สุภาวงศ์
   ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

   งบปี พ.ศ.: 
   2543
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว

    ศ, 16/11/2012 - 13:57 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายสุรพล ภูมิพระบุ
    ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    งบปี พ.ศ.: 
    2543
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องมือการผลิตกระดาษด้วยมือในเชิงการค้า

     ศ, 16/11/2012 - 13:19 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายวิชา หมั่นทำการ
     ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.เมือง จ.นครปฐม

     งบปี พ.ศ.: 
     2543
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้า สำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประยุกต์จากวัสดุราคาถูกในท้องถิ่น

      พ, 14/11/2012 - 12:54 — admin5
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน
      นายบรรชา สุภาวงศ์ (นายช่างเทคนิคระดับ 4)
      ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
      123 ถ.มิตรภาพ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

      งบปี พ.ศ.: 
      2542
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องแป้นหมุนไฟฟ้าสำหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ ในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประยุกต์จากวัสดุราคาถูกในท้องถิ่น

       จ, 05/11/2012 - 14:55 — admin5
       รายละเอียด: 

       (ต่อเนื่องถึงปี 40-41)
       นักวิจัย/สถาบัน
       นายบรรชา สุภาวงศ์
       ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

       งบปี พ.ศ.: 
       2541
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 

        เครื่องตัดก้อนสบู่ด้วยระบบนิวแมติกส์แบบกึ่งอัตโนมัติ

        อา, 14/10/2012 - 15:37 — admin5
        รายละเอียด: 

        นักวิจัย/สถาบัน
        นายประสาน แสงเขียว
        สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

        งบปี พ.ศ.: 
        2555
         แคตตาล็อกเทคโนโลยี
         ภาพหน้าปก: 

         เครื่องผสมน้ำยาชำระล้างอเนกประสงค์

         อา, 14/10/2012 - 15:31 — admin5
         รายละเอียด: 

         นักวิจัย/สถาบัน นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000

         งบปี พ.ศ.: 
         2555
         ภาพประกอบ: 
         เครื่องผสมน้ำยาชำระล้างอเนกประสงค์
         เครื่องผสมน้ำยาชำระล้างอเนกประสงค์
          แคตตาล็อกเทคโนโลยี
          ภาพหน้าปก: 

          เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกสำหรับขึ้นรูปฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์แบบผสม

          อา, 14/10/2012 - 15:30 — admin5
          รายละเอียด: 

          นักวิจัย/สถาบัน นายกุลชาติ จุลเพ็ญ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

          งบปี พ.ศ.: 
          2555
           แคตตาล็อกเทคโนโลยี
           ภาพหน้าปก: 
           เนื้อหาแหล่งข่าว