เครื่องลอกเส้นใยกาบกล้วย

จ, 05/08/2013 - 11:23 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา นายวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
ผู้ใช้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใยกล้วยป่าฟาง จ.พะเยา

งบปี พ.ศ.: 
2556
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: