หัตถกรรม

เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติสำหรับงานหัตถกรรม

อา, 14/10/2012 - 15:29 — admin5
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน นายกระวี ตรีอำนรรค สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

งบปี พ.ศ.: 
2555
ภาพประกอบ: 
เครื่องรีดและกรีดเส้นผักตบชวาอัตโนมัติสำหรับงานหัตถกรรม
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องย้อมกกอัตโนมัติ (ระบบต่อเนื่อง)

  อา, 14/10/2012 - 15:29 — admin3
  รายละเอียด: 

  นักวิจัย/สถาบัน

  งบปี พ.ศ.: 
  2549
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องผลิตหนวดดอกไม้จันทน์

   อา, 14/10/2012 - 15:26 — admin5
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน นายฉัตรชัย โกสุม วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย ต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120

   งบปี พ.ศ.: 
   2555

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   ระบบพีแอลซีสำหรับควบคุมเครื่องตีเหล็กมีดพร้าขนาดชุมชน

   อา, 14/10/2012 - 15:05 — admin5
   รายละเอียด: 

   นักวิจัย/สถาบัน
   นายศุภชัย ปลายเนตร
   วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
   214 ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง
   จ.นครพนม 48000

   งบปี พ.ศ.: 
   2554
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    กี่ทอผ้ายกมุกระบบนิวเมติก

    อา, 14/10/2012 - 15:03 — admin5
    รายละเอียด: 

    นักวิจัย/สถาบัน
    นายดวง ทองคำซุ่ย
    ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

    งบปี พ.ศ.: 
    2554
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องขึ้นรูปเกลียวเส้นเชือกจากกระดาษกล้วย

     ส, 13/10/2012 - 00:37 — admin3
     รายละเอียด: 

     เครื่องขึ้นรูปเชือกเกลียวจากกระดาษกล้วย

     ที่มาและความสำคัญ
     ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับความสนใจและถูกให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก กล้วยเป็นพืชที่ลำต้นมีเส้นใยที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นกระดาษเยื่อกล้วยได้ ซึ่งการแปรรูปกระดาษเยื่อกล้วยให้เป็นเส้นเชือกที่มีความแข็งแรง จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานแทนเชือกพลาสติกสังเคราะห์ได้ เป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ช่วยเพิ่มมูลค่าจากสิ่งไร้ค่า และยังช่วยส่งเสริมการสร้างอาชีพให้เกษตรกรอีกแนวทางหนึ่ง

     คุณลักษณะ
     ตัวเครื่องประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ชุดขึ้นรูปเกลียวเชือก, ชุดลำเลียงเชือก, ชุดเก็บเส้นเชือก, และ ชุดควบคุมเครื่อง
     การทำงานเริ่มจากติดตั้งม้วนกระดาษบนชุดขึ้นรูปเกลียวเชือก โดยร้อยกระดาษเข้ารูไกด์ประคอง ทำการเปิดสวิตช์ทำงานที่ชุดควบคุมเครื่อง พร้อมกับปรับความเร็วมอเตอร์ของชุดหมุนเชือกและชุดหมุนกระดาษ เมื่อกระดาษหมุนเป็นเส้นเชือก ให้ทำการดึงเชือกผ่านชุดลำเลียงเชือกโดยร้อยเข้ารูไกด์แบริ่งและรูไกด์ตัวนำเลื่อน จากนั้นม้วนเข้ากับแกนม้วนชุดเก็บเส้นเชือก เมื่อทำการปั่นเส้นเชือกเสร็จเรียบร้อยจึงปิดสวิตซ์

     กำลังการผลิตของเครื่อง / กำลังไฟฟ้าที่ใช้
     - สามารถผลิตเส้นเชือกได้ 300 เมตร/ชั่วโมง

     ขนาดและน้ำหนักเครื่อง
     - 2.2 x 1.60 x 1.25 เมตร , น้ำหนัก 75 กิโลกรัม

     ราคาเครื่องเชิงพาณิชย์
     เครื่องละ 27,500 บาท

     หัวหน้าโครงการ
     นายศุภเอก ประมูลมาก
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
     39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

     งบปี พ.ศ.: 
     2553
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องลอกกาบกล้วย

      ส, 13/10/2012 - 00:06 — admin3
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน

      งบปี พ.ศ.: 
      2552

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      ภาพประกอบ: 

      เครื่องสตุและร่อนดินสอพอง

      ศ, 12/10/2012 - 21:24 — admin5
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน

      งบปี พ.ศ.: 
      2548

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องจักตอกรุ่นที่ 2

      ศ, 12/10/2012 - 17:19 — admin3
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน

      งบปี พ.ศ.: 
      2548
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เครื่องโม่ - ร่อนดินแบบต่อเนื่อง สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบทำเครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       ศ, 12/10/2012 - 17:11 — admin3
       รายละเอียด: 

       นักวิจัย/สถาบัน

       งบปี พ.ศ.: 
       2548
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว