รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง

จ, 01/04/2013 - 14:49 — admin5
รายละเอียด: 

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นางนิตยา วรวราชัย
52 หมู่ 3 ตำบลลำไทร
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

งบปี พ.ศ.: 
2544

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: