สิ่งแวดล้อม

เครื่องคัดแยกขยะ

ศ, 12/10/2012 - 17:56 — admin3
รายละเอียด: 

นักวิจัย/สถาบัน

งบปี พ.ศ.: 
2550
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องจักรสำหรับเตาเผาศพแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  พฤ, 19/07/2012 - 19:23 — admin
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2553
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องรีไซเคิลน้ำยาหล่อเย็นอุตสาหกรรม

   พฤ, 19/07/2012 - 19:10 — admin
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2553
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    เตาเผาขยะพลาสมา

    พฤ, 05/07/2012 - 00:35 — admin
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2551
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องย่อยขยะและวัสดุเหลือใช้ขนาด 100 ตันต่อวัน

     พฤ, 05/07/2012 - 00:29 — admin
     รายละเอียด: 

     ผู้พัฒนา

     งบปี พ.ศ.: 
     2551
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 
      เนื้อหาแหล่งข่าว