สิ่งแวดล้อม

เครื่องกลเติมอากาศแบบกังหันน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

พ, 11/09/2019 - 14:12 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่ 3

สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

การประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2562 

บริษัท ไทยเอเย่นซีเอ็นยีเนียริ่ง จำกัด 02-691-5900 ต่อ 131

งบปี พ.ศ.: 
2562
ภาพประกอบ: 
เครื่องกลเติมอากาศแบบกังหันน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ประชาชนทั่วไป
ภาพหน้าปก: 

เรือกำจัดผักตบชวา

พ, 01/08/2018 - 15:01 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่3 สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
วิสาหกิจชุมชน
ภาพหน้าปก: 

เครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำสำหรับทดแทนการใช้ก๊าซ

พ, 01/08/2018 - 14:54 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่2 สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เครื่องบำบัดน้ำเสีย

พ, 01/08/2018 - 14:19 — admin5
รายละเอียด: 

รางวัลที่1 สาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบปี พ.ศ.: 
2560

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

เตาเผากลิ่นระบบหมุนเวียนความร้อนกลับมาใช้ใหม่

พ, 01/08/2018 - 11:31 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2561

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ระดับ: 
ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
กลุ่มเป้าหมาย: 
ภาคอุตสาหกรรม
ภาพหน้าปก: 

โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบอเนกประสงค์

พฤ, 26/04/2018 - 11:21 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2559
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  โครงการพัฒนาสร้างเรือดูดเลนแบบพื้นฐาน

  พฤ, 26/04/2018 - 11:18 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2559

  เอกสารประกอบ

  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องเติมอากาศใต้ผิวน้ำพลังแสงอาทิตย์แบบไมโครบับเบิล

  พ, 25/04/2018 - 14:59 — admin5
  รายละเอียด: 

  ผู้พัฒนา

  งบปี พ.ศ.: 
  2558
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   โครงการพัฒนาสร้างระบบเผากำจัดควันเพื่อธุรกิจอาหาร (The support heating unit for smokeless food business)

   พ, 03/08/2016 - 14:56 — admin3
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา

   งบปี พ.ศ.: 
   2559

   เอกสารประกอบ

   เอกสารเผยแพร่: 
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องแยกตะกอน

   อ, 16/02/2016 - 14:15 — kamonwan.s
   รายละเอียด: 

   ผู้พัฒนา : สถาบันไทย - เยอรมัน

   ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีอีเอส แมชชินเนอรี่

   งบปี พ.ศ.: 
   2558
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 
    เนื้อหาแหล่งข่าว