สิ่งแวดล้อม

เครื่องส่งข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและระบบโทรมาตรลุ่มน้ำ กฟผ.

ศ, 10/04/2015 - 14:01 — admin5
รายละเอียด: 

ผลงานของ
นายรัฐวิชญ์ พุฒิพัฒนาศักดิ์
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

งบปี พ.ศ.: 
2557

เอกสารประกอบ

เอกสารเผยแพร่: 
แคตตาล็อกเทคโนโลยี
ภาพหน้าปก: 

เครื่องล้างถังอัตโนมัติ

จ, 02/02/2015 - 10:52 — admin5
รายละเอียด: 

โครงการพัฒนาสร้างเครื่องล้างถังอัตโนมัติ

ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ระยะเวลาของโครงการ10 เดือน
หัวหน้าโครงการ นายวรรณภพ กล่อมเกลี้ยง
บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท อาโอบะ เทคนอส จำกัด

การล้างถังด้วยระบบปิดอัตโนมัติเกิดจากการสร้างโฟมฟองอากาศจากสารเคมีอัดเข้าถัง เพื่อแช่ผลิตภัณฑ์ภายในถัง จากนั้นใช้ระบบการหมุนเวียนของสารเคมีในการล้างโดยอาศัยแรงดันจากปั๊มดึงเข้าเครื่องไฮโดรไซโครนเพื่อแยกตะกอนของเสียออกกจากสารเคมี นำสารเคมีกลับไปหมุนเวียนล้างถังต่อไป สุดท้ายใช้ ระบบการเป่าลมเข้าถังเพื่อทำให้ถังแห้ง

รายละเอียดของเครื่องที่จะพัฒนา

 1. Air compressor สำหรับสร้างลมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตโฟมและขั้นตอนหลังการล้างถัง เพื่อทำให้ภายในถังแห้ง
 2. Hydro cyclone สำหรับแยกระหว่างของเหลวกับตะกอนของแข็งออกจากตะกอนที่ได้จากการล้าง
 3. Foam generator สำหรับสร้างโฟม เพื่อใช้ในการทำความสะอาด
 4. Centrifugal pump สำหรับเพิ่มแรงดันของเหลวในการทำความสะอาด
 5. Diaphragm pumps สำหรับดูดตะกอนออกจากตัวถัง เพื่อนำไปเข้า Hydro cyclone
 6. Screw pump สำหรับดึงตะกอนของแข็งออกจาก Hydro cyclone แล้วนำไปเก็บที่ storage tank
 7. 3D nozzle สำหรับฉีดทำความสะอาดภายในถัง
 8. Lift สำหรับเปิด-ปิดฝาถัง

ลักษณะโครงสร้าง

ชื่อเครื่องจักร-อุปกรณ์

เส้นสีม่วง

Foam Generator

หมายเลข 1

Screw Pump

เส้นสีเขียว

Chemical

หมายเลข 2

Air Compressor

เส้นสีฟ้า

Air

หมายเลข 3

Diaphragm Pump

เส้นสีน้าเงิน

Waste

หมายเลข 4

Centrifugal Pump

 

Sludge

หมายเลข 5

Hydro Cyclone

 

 

หมายเลข 6

Lift

 

 

หมายเลข 7

Foam Generator

 

 

หมายเลข 8

3D Nozzle

ภาพแสดง อุปกรณ์สำหรับเครื่องล้างถังอัตโนมัติ
ที่มา:  ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องล้างถังอัตโนมัติ(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

งบปี พ.ศ.: 
2557
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ภาพหน้าปก: 

  เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ

  อ, 18/03/2014 - 14:26 — admin3
  รายละเอียด: 

  โครงการพัฒนาสร้างเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ
  ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ระยะเวลาของโครงการ 6 เดือน
  หัวหน้าโครงการ นายวรรณภพ  กล่อมเกลี้ยง
  บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท ดี เอส ที แอล จำกัด

  คุณลักษณะเฉพาะและสมรรถนะ

  System parameters :

  • รูปแบบการกรอง :                ฝุ่น,ไอ,ควัน
  • Extraction through         Cover Hood
  • ปริมาตรการกรอง                  50,000 m3/hr
  • ชนิดของฝุ่น                         ฝุ่น
  • ภาระฝุ่นขาเข้า                     100gms/Am3
  • อุณหภูมิของก๊าซ                   สูงสุด 40 ถึง 50 องศาเซลเซียส
  • Outlet Emission                 15 mg/Nm3

  อุปกรณ์แคสเคสกรองฝุ่น

  • รุ่นตัวกรอง                          GTFSL 722/2.25/315
  • พื้นที่ผ้ากรอง                       473/442 m3
  • วัสดุผ้ากรอง                        Polyester Needle Felt FC
  • อุณหภูมิทำงานสูงสุด             150 องศาเซลเซียส สำหรับผ้า
  • กลไกทำความสะอาด              อากาศย้อนกลับความดันต่ำ
  • ขนิดของการทำความสะอาด      อากาศย้อนกลับโดยพัดลมอากาศย้อนกลับ

  พัดลมจ่ายอากาศ

  • ขนาด                                50,000 m3/hr
  • ยี่ห้อ                                  EUROVENT
  • รุ่น                                    EUMC 1201
  • อุณหภูมิการทำงาน                สูงสุด 150 องศาเซลเซียส
  • การขับ                               สายพานขับ
  • ชนิดของพัดลม                     หมุนเหวี่ยงแบบโค้งกลับประสิทธิภาพสูง
  • ความดันสถิตย์                     400mm.WG
  • มอเตอร์                             ABB 75 kW / 4 poles-China with Inverter Danfoss
  • ประสิทธิภาพพัดลม               80 %

  ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

  ภาพที่ 3.1  แสดง ระบบการทำงานของเครื่องกรองอากาศ
  ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี)

  งบปี พ.ศ.: 
  2557
   แคตตาล็อกเทคโนโลยี
   ภาพหน้าปก: 

   เครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 เมกะวัตต์

   อ, 18/03/2014 - 14:18 — admin3
   รายละเอียด: 

   โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 MW
   ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
   หัวหน้าโครงการ นายชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์
   บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท เบสท์คูปเปอร์ จำกัด

          เทคโนโลยีหลัก (Core Technology)
          เป็นเครื่องกำจัดฝุ่นและยางไม้(Tar) Electrostatic Precipitator แบบ Tubular  จากกระบวนการผลิต ก๊าซสังเคราะห์ (Synthesis Gas) จากชีวมวลด้วยระบบ Gasification สำหรับใช้กับโรงไฟฟ้าขนาด 1.0 MW ทำการกำจัดหรือจับฝุ่นละอองขนาดเล็กและน้ำมันดินจากยางไม้(Tar) ที่มีขนาดเล็กมากต่ำกว่า 10 ไมโครเมตร ไม่ให้เจือปนไปกับก๊าซหรือควัน เพื่อให้ได้ก๊าซเชื้อเพลิงหรือไอเสียที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน ก่อนนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือปล่อยไอเสียออกสู่บรรยากาศ
   ขนาด:    Synthesis Gas Clean flow rate 4,500 – 5,500 m3/h
   ประสิทธิภาพ:  บำบัด Synthesis Gas ให้มี ยางไม้ tar <100 mg/m3 และ Dust < 60 mg/m3

   ภาพที่ 1.1แสดง Electrostatic Precipitator

   ที่มา: ข้อเสนอโครงการพัฒนาสร้างเครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตสำหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 MW
   (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

   หลักการทำงานของ ESP มี 3 ขั้นตอน คือ

   • การใส่ประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาคฝุ่นละออง
   • การเก็บอนุภาคฝุ่นละอองที่มีประจุโดยใช้แรงไฟฟ้าสถิตจากสนามไฟฟ้า
   • การแยกอนุภาคฝุ่นละอองออกจากขั้วเก็บไปยังถังเก็บพัก

   เครื่องดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (ESP) ในโครงการฯ ได้ออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นตั้งแต่ 99.6% ขึ้นไป โดยส่วนประกอบหลักของ ESP ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่

   1. ขั้วปล่อยประจุ (Discharge Electrode) มีลักษณะเป็นเส้นลวดกลม เรียงเป็นแนวตรง ขึงพาดระหว่างโครงเหล็กและปล่อยแรงดันไฟฟ้าสูง (High Voltage) ให้แก่ขั้วปล่อยประจุ เพื่อให้อากาศที่อยู่รอบเส้นลวดเกิดการแตกตัวเป็นโคโรนา และอิออนของก๊าซที่เกิดการแตกตัวและมีประจุลบจะชนกับอนุภาคและทำให้อนุภาคมีประจุลบ ระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าสูง (TR set) จะประกอบด้วยหม้อแปลง (Transformer) และตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (Rectifier) โดยจะทำการแปลงไฟฟ้าจากแรงดัน 400 โวลต์ ให้ไม่น้อยกว่า 75,000 โวลต์ และเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง เพื่อจ่ายให้กับขั้วปล่อยประจุ
   2. ขั้วดักจับอนุภาค (Collection Electrode) มีลักษณะเป็นแผ่น (Plate) เพื่อให้สามารถรับปริมาณก๊าซได้มาก และได้ประสิทธิภาพสูงในการกักเก็บฝุ่น
   3. ถังพัก (Hopper) ออกแบบให้มีความชันค่อนข้างมากเพื่อให้ฝุ่นไหลลงไปที่วาล์วระบายด้านล่าง ก่อนที่จะถูกดึงออกไปด้วย Screw conveyor
   4. เครื่องเคาะแยกฝุ่น (Rapper) ใช้สำหรับเคาะเอาฝุ่นออกจากแผ่นเก็บ (Collection Electrode) โดยจะทำการติดตั้งที่บริเวณหลังคาของเครื่อง ESP

   งบปี พ.ศ.: 
   2557
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: 

    ต้นแบบเครื่องล้างขยะพลาสติก

    ศ, 25/10/2013 - 16:31 — admin5
    รายละเอียด: 

    ผู้พัฒนา

    งบปี พ.ศ.: 
    2556
     แคตตาล็อกเทคโนโลยี
     ภาพหน้าปก: 

     เครื่องกำจัดวัชพืชท้องน้ำในคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี เขื่อนปัตตานี จังหวัดปัตตานี

     อ, 20/11/2012 - 10:10 — admin5
     รายละเอียด: 

     นักวิจัย/สถาบัน
     นายวิชิต เรืองแป้น
     ภาควิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     สถาบันราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา 95000

     งบปี พ.ศ.: 
     2544
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องกำจัดสารระเหยประกอบอินทรีย์ (VOCs) ที่ระเหยในขั้นตอนการล้างน้ำมันแบบเคลื่อนที่ได้

      พ, 07/11/2012 - 10:19 — admin5
      รายละเอียด: 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
      ผู้ดำเนินโครงการ
      บริษัท อาโอบะ เทคนอส จำกัด
      ที่อยู่ 525 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
      Tel. 038-685225
      Fax. 056-334004
      อีเมล์ : marketinginfo@aobatechnos.com
      Website : www.aobatechnos.com

      งบปี พ.ศ.: 
      2555

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เครื่องล้างถังติดรถเก็บขยะหรือติดรถบรรทุก

      พ, 07/11/2012 - 10:03 — admin5
      รายละเอียด: 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
      ผู้ดำเนินโครงการ
      บริษัท เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
      ที่อยู่ 11/72 หมู่ 4 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน
      เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
      Tel. 02-9282215-6, 02-9002918-9
      Fax 02-9282217
      อีเมล์ : company@therm-eng.com
      Website : therm-eng.com

      งบปี พ.ศ.: 
      2554

      เอกสารประกอบ

      เอกสารเผยแพร่: 
      แคตตาล็อกเทคโนโลยี
      ภาพหน้าปก: 

      เตาขจัดขยะเทอร์โมพลาสติกแบบเหนี่ยวนำไร้มลพิษ

      จ, 05/11/2012 - 10:12 — admin5
      รายละเอียด: 

      นักวิจัย/สถาบัน
      นายสุดสาคร บุญเลิศ
      วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
      ต.ปากเพรียง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

      งบปี พ.ศ.: 
      2539
       แคตตาล็อกเทคโนโลยี
       ภาพหน้าปก: 

       เรือขุดลอกตะกอน

       พ, 17/10/2012 - 12:19 — admin5
       รายละเอียด: 

       ผู้พัฒนา

       งบปี พ.ศ.: 
       2555
        แคตตาล็อกเทคโนโลยี
        ภาพหน้าปก: 
        เนื้อหาแหล่งข่าว