เครื่องเพาะข้าวมอลต์

อ, 31/07/2018 - 15:54 — admin5
รายละเอียด: 

 เป็นเครื่องเพาะข้าวมอลต์แบบถังเอียงเทได้ถ่วงสมดุลมาอย่างดี ความจุข้าวมอลต์ 40 กิโลกรัม มีใบพัดทําหน้าที่ดักข้าวมอลต์เพื่อทําให้เกิดการพลิกตัวในขณะถังมีการหมุน และการที่ออกแบบให้เป็นถังเทได้ ถ่วงสมดุลมาอย่างดี จึงทําให้เทได้อย่างเบาแรงและเทผลิตภัณฑ์ออกได้อย่างหมดจด และสามารถทําความ สะอาดภายในถังได้ง่ายและสะดวก 

 ลําตัวถังเป็นทรงกระบอกและก้นถังมีความโค้งมล มีตะแกรงดักข้าวและท่อระบายน้ําอยู่ที่ส่วน ก้นถังนี้ พร้อมด้วยถาดบังคับทิศทางน้ําเพื่อสําหรับบังคับให้น้ําไหลออกทิ้งได้ในทิศทางที่กําหนดให้นําน้ําออกไป ทิ้งเมื่อถังหมุนมาอยู่ในตําแหน่งที่ช่องทางออกก้นถังอยู่ด้านล่างสุดของถัง จึงทําให้น้ําสามารถระบายออกได้ใน จังหวะที่โปรแกรมสั่งให้ระบายน้ําออกจากถังเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าวเน่า และมีฝาปิดถังเพื่อไม่ให้ข้าวได้รับแสงใน ระหว่างการเพาะ 

 ใช้มอเตอร์เกียร์ที่ประกอบด้วยตัวมอเตอร์ขนาด 180 วัตต์ และชุดเฟืองทด (เกียร์) อัตราทด 1:180 rpm ประกอบเป็นหน่วยเดียวกัน เพื่อใช้เป็นตัวขับหมุนตัวถังคั่วด้วยความเร็วต่ํา (ประมาณ 8 rpm) จึง ทําให้มีแรงบิดมากพอที่จะลดกําลังของมอเตอร์ลงได้มาก อีกทั้งความเร็วในการหมุนจะไม่สูงเกินความจําเป็นที่ จะทําให้ข้าวในถังพลิกตัวได้อย่างทั่วถึง และยังเป็นลดชิ้นส่วนการส่งกําลังและต้นทุนชิ้นส่วนลงได้ ทั้งนี้มอเตอร์ เกียร์ที่เป็นหน่วยเดียวกันจะให้ประสิทธิภาพการส่งถ่ายกําลังที่ดีกว่าแบบแยกส่วน อายุการใช้งานยาวนาน มี น้ําหนักเบาและประหยัดพลังงานมากกว่า 

 มีระบบโปรแกรมเวลาการทํางานในช่วงต่าง ๆ และระบบสเปรย์น้ําเข้าถังและระบายน้ําทิ้ง ออกจากถัง ที่มีการทํางานเป็นแบบอัตโนมัติโดยการโปรแกรมการทํางานเพียงครั้งเดียว และจะหยุดเครื่องเอง พร้อมเสียงเตือนเมื่อเครื่องจักรทํางานเสร็จสิ้น 

  เครื่องจักรต้องมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน แข็งแรง ทนทาน ถูกสุขลักษณะ การใช้งาน การเคลื่อนย้ายและการบํารุงรักษาง่าย และสามารถเพาะข้าวมอลต์ให้งอกได้อย่างสมบูรณ์ 

งบปี พ.ศ.: 
2561
  แคตตาล็อกเทคโนโลยี
  ระดับ: 
  ต้นแบบเชิงพาณิชย์ / อุตสาหกรรม
  กลุ่มเป้าหมาย: 
  วิสาหกิจชุมชน
  ราคาเครื่องจักร: 
  127400
  ภาพหน้าปก: