เครื่องทำแห้งแก้วมังกรด้วยระบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer‎)

พฤ, 27/02/2020 - 18:16 — admin5
รายละเอียด: 

ผู้พัฒนา

งบปี พ.ศ.: 
2561
    แคตตาล็อกเทคโนโลยี
    ภาพหน้าปก: